Туристична діяльність (Групи ЛІЕТ)

Галузь знань: 24 Сфера обслуговування

Спеціальність: 242 Туризм

Освітньо-професійна програма:  “Туристична діяльність”

Групи ЛІЕТ