Почалася переддипломна виробнича практика магістрів зі спеціальності “Науки про Землю” за ОПП “Глобальні зміни геоморфосистем і геозагрози”

09.11.2023 | 13:42

3 листопада 2023 р. розпочалася переддипломна виробнича практика у магістрів 2-го курсу зі спеціальності “Науки про Землю” за освітньою програмою “Глобальні зміни геоморфосистем і геозагрози”.
Керівник практики доц. Байрак Г.Р. ознайомила студентів-магістрів з метою та основними завданнями практики.

Настановча лекція відбулася дистанційно. Виробнича практика забезпечує здобуття студентами необхідних спеціальних умінь та навичок, затребуваних як під час підготовки магістерської роботи, так і у їхній майбутній виробничій діяльності.
Впродовж практики магістри збирають та аналізують фондові матеріали, проводять власні польові, камеральні та лабораторні дослідження. Здобутий фактичний матеріал узагальнюють та оформляють у вигляді звіту.

Виробнича практика – важлива складова частина освітньої програми підготовки магістрів. Зібрані й опрацьовані під час практики матеріали є однією із головних складових елементів майбутньої магістерської роботи.