Онлайн – зустріч “Готельно-ресторанна та курортна справа: підготовка фахівців – реалії та перспективи” відвідали викладачі кафедри туризму

25.11.2022 | 12:13

Викладачі кафедри туризму проф. Мальська М. П., доц. Філь М. І. були запрошені на онлайн – зустріч «КРУГЛИЙ СТІЛ» «Готельно-ресторанна та курортна справа: підготовка фахівців – реалії та перспективи», яка відбулась 24 листопада 2022 року у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

Брали участь фахівці з різних регіонів України, з даної галузі, а саме : Великочий В. С., – д.і.н., професор, декан факультету туризму, ПНУ імені Василя Стефаника; Дишкантюк О. В. – к.т.н., доцент, декан факультету менеджменту, готельно-ресторанної справи і туризму, Міжнародний гуманітарний університет; Пасєка С. Р. – д.е.н., завідувач кафедри туризму і готельно-ресторанної справи, ЧНУ імені Богдана Хмельницького; Капліна Т. В. – д.т.н., професор, завідувач кафедри готельно- ресторанної та курортної справи, Полтавський університет економіки і торгівлі, а також практики : Швадчак В.С. – співвласник мережі «Сім’я ресторанів Лейбова Гора»; Михайлов Б. В. – директор ГО «Ресторанна Гільдія», старший викладач НУХТ, Інститут післядипломної освіти НУХТ тощо.
Висвітлювались різні теми: особливості підготовки фахівців зі сфери обслуговування в умовах форс-мажорів; акредитації освітніх програм; обов’язкові освітні компоненти освітніх програм зі сфери обслуговування: що переможе – консерватизм чи вимоги часу? ; практико-орієнтоване навчання ЗВО; цінність та ефективність магістратури: погляд здобувача та ЗВО; практична підготовка бакалаврів і магістрів; досвід роботи та вимоги роботодавців сьогодні до працівників сфери гостинності; потреби закладів ресторанного бізнесу у висококваліфікованих випускниках спеціальності 241; шлях від бакалавра до випускника; освітній процес очима студента тощо.

Вдячні організаторам за важливу, актуальну зустріч, обмін досвіду, а саме: Цепенді І. Є. – д. політ. н, проф., ректору Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Клапчуку В. М. – д.і.н, проф., завідувачу кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, ПНУ імені Василя Стефаника.