Оголошення про прийом статей до 16 випуску Збірника наукових праць «Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій» 2024 р.

14.02.2024 | 09:33

Шановні колеги!

Оголошується прийом статей до 1(16) 2024 р. випуску Збірника наукових праць «Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій».
Збірник розташований на платформі OPEN JOURNAL SYSTEMS i входить до Переліку наукових фахових видань України зі спеціальностей 103 (Науки про Землю), 106 (Географія) (категорія “Б”). Кожній статті присвоюється ідентифікатор DOI, який реєструємо у Crossref. Статті автоматично додаються на платформу researchgate.net. Видання індексує Google Scholar.

Крайній термін подання статей – 15 березня 2024 р.

Рукописи слід надсилати на адресу секретаря видання. Статті повинні відповідати тематиці Збірника. Адреси видання та розташування Вимог до оформлення статей:

Редакційна колегія
Секретар Галина Байрак
e-mail: halyna.bayrak@lnu.edu.ua