Науково-методичний семінар для вчителів географії

12.02.2024 | 14:17

10 лютого 2024 р. на географічному факультету Львівського університету пройшов науково-методичний семінар для вчителів географії на тему: “Інновації в географічній освіті”.

У рамках семінару вчителі прослухати доповіді та долучитися до дискусії на тему: “Урбаністична тематика в сучасній географії: простори, планування, дизайн” (проф. Роман Лозинський), “Шляхи і перспективи використання геоінформаційних систем у навчальному процесі шкіл: від картографії до віртуальних подорожей” (доц. Юрій Андрейчук), “Обговорення освітньо-професійних програм за предметною спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія) першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівня вищої освіти” (асист. Любов Котик).

За результатами науково-методичного семінару вчителі: поглибили розуміння поняття “територіальна громада”, “просторовий розвиток” та важливість впровадження суспільноорієнтованого навчання; набули знання та навички використання базових теорій і концепцій урбаністики та просторового планування; удосконалили компетентнісний підхід у навчанні географії в середній школі зі застосуванням інформаційних технологій; вдосконалили вміння використовувати сучасні цифрові технології і пристрої для спостереження за довкіллям, явищами і процесами в суспільстві і живій природі, створювати інформаційні продукти природничо-географічного та суспільно-географічного спрямування; удосконалили професійні компетентності з організації навчання географії.

Дякуємо вчителям за проявлений інтерес до науково-методичного семінару, плідну працю на ньому та пропагування ідей географічної освіти у середній школі!