В онлайн-занятті з курсу «Давні і сучасні зміни клімату» в рамках ОПП «Глобальні зміни геоморфосистем і геозагрози» другого (магістерського) рівня вищої освіти (103 Науки про Землю) взяла участь к.б.н. Рагуліна М. Є.

25.05.2023 | 12:39

24 травня 2023 року до онлайн-заняття з курсу «Давні і сучасні зміни клімату», що викладається в рамках освітньо-професійної програми «Глобальні зміни геоморфосистем і геозагрози» другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів зі спеціальності 103 Науки про Землю долучилась кандидат біологічних наук, науковий співробітник Відділу ландшафтного та біотичного різноманіття Державного природознавчого музею НАН України Рагуліна Марина Євгеніївна.

Марина Євгеніївна прочитала лекцію на тему «ВАПНЯКОВІ ТУФИ ЯК ІНДИКАТОРИ ЗМІН КЛІМАТУ» студентам ГрНМ-11с та усім, що доєднались до заняття.
У лекції на прикладі України, країн Європи, Азії, Північної Америки та Австралії продемонстровано вплив біоти на процес формування вапнякових туфів (травертинів).
Після закінчення лекції студенти та викладачі кафедри геомофрології і палеогеографії взяли участь в обговоренні піднятої проблеми, зокрема необхідності заповідання такого типу обʼєктів з метою збереження біорізноманіття.

Висловлюємо щиру подяку лектору за цікавий і різноплановий матеріал.