Експертна і нормативна грошова оцінка земель (ІІ част., 8 семестр)

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832професор Кирильчук А. А.ГРН-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ГРН-41спрофесор Кирильчук А. А.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Експертна і нормативна грошова оцінка земель» (ІІ частина) є – отримання базових теоретичних знань та здобуття відповідних практичних навиків з визначення вартості земельної ділянки та пов’язаних з нею прав оцінювачем (експертом з питань оцінки земельної ділянки) із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, які забезпечують збір та аналіз даних, проведення розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту.

У навчальному курсі ставляться наступні завдання:

 • ознайомлення з основними поняттями, характеристиками, параметрами для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок;
 • освоєння основних принципів експертної грошової оцінки земельних ділянок;
 • застосування інформаційних технологій при здійснені експертної грошової оцінки земельних ділянок;
 • практичне засвоєння методичних підходів до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок;
 • узгодження та складання звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки.

Після завершення цього курсу студент

знатиме:

 • теоретико-методологічні основи оцінки земель;
 • правове регулювання оцінки земель;
 • основні принципи експертної грошової оцінки земельних ділянок;
 • підстави і порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок;
 • методичні підходи до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.

вмітиме:

 • правильно застосовувати вимоги Закону України “Про оцінку земель”, Закону України «Про оцінку майна, майнових прав, та професійну оціночну діяльність в Україні» та інших нормативно-правових актів при проведенні експертної грошової оцінки земельних ділянок;
 • організовувати та виконувати роботи з збору та інтерпретації інформації для грошової оцінки;
 • організовувати та проводити роботи зекспертної грошової оцінки земельних ділянок;
 • правильно використовувати методичні підходи до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.

soft skills (надпрофесійна навички): гнучкість, креативність, командна робота, відповідальність, наукова й професійна етика, професійна комунікація, управління інформацією, формувати й відстоювати власну думку, професійна самопрезентація.

Рекомендована література

Базова 

Допоміжна

Інформаційні ресурси

Силабус: Експертна і нормативна грошова оцінка земель ІІ частина

Завантажити силабус