Мельник Анатолій Васильович

Посада: завідувач кафедри фізичної географії

Науковий ступінь: доктор географічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-80

Електронна пошта: Anatoliy.Melnyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Курси

Публікації

Мельник А.В. До питання систематики географічних ландшафтів України // Українська географія: сучасні виклики. Зб. Наук. Праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016 р. – Т. 1.  – С. 55–56.

Буряник О. Мельник А. Ландшафтна структура Сколівських Бескид / Фізична географія та геоморфологія. – Київ, 2016. Вип. 01(81).

Мельник А.В. До питання класифікації ландшафтів Українських Карпат і Кримських гір // Проблеми гірського ландшафтознавства. Вип. 2. 2015. С. 3–9.

Мельник А.В. Польове ландшафтне картування: система термінів і понять. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 92 с.

Мельник А.В. Динаміка зимових сезонних станів природних територіальних комплексів околиць Чорногірського географічного стаціонару / Л. Я. Костів, А. В. Мельник // Фізична географія та геоморфологія. – К, 2014. – Вип. 1 (77). – С. 51–58.

Новомалин у просторі і часі: краєзнавче дослідження волинського села / [М. М. Лаврук, А. В. Мельник, М. П. Манько та ін.]; за ред. М. М. Лаврук, А. В. Мельника. – Харків: Чайка, 2013. – 744 с.

Мельник А.В. Навчальна програма та методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Ландшафтознавство»

Мельник А.В. Навчальна програма та методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Географічний моніторинг»

Мельник А.В. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу фізичної географії материків і океанів

Мельник А.В., Шушняк В.М., Савка Г.С. Міждисциплінарні дослідження для ландшафтного планування територій природно-заповідного фонду на приміських землях Львова // Фізична географія і геоморфологія. – Київ.2013. Вип. 3 (71). – С. 218 – 226.

Костів Л., Мельник А. Кліматичні умови лісистого середньогір’я верхів’я р. Прут у межах Чорногори та їхня рекреаційна оцінка // Вісник Чернівецького ун-ту. Сер. географ. – 2012. – Вип. 612–613. – С. 93–97.

Мельник А., Головчак В. Ландшафтне різноманіття природного заповідника “Горгани” // Еволюція та антропогенізація ландшафтів перед-гірських і гірських територій: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Чернівці: Букрек, 2012. – С. 77–78.

Мельник А., Бучинський П. Природні територіальні комплекси Мармарошського масиву Карпатського біосферного заповідника та їхні антропогенні модифікації // Еволюція та антропогенізація ландшафтів передгірських і гірських територій: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Чернівці: Букрек, 2012. – С. 78.

Мельник А., Головчак В. Ландшафтне різноманіття природного заповідника “Горгани” // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Чернівці, 2012. – Випуск 612–613. Серія географ. –С. 117–122.

Мельник А., Бучинський П. Природні територіальні комплекси Мармарошського масиву Карпатського біосферного заповідника та їхні антропогенні модифікації // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. – Чернівці, 2012. – Випуск 612-613. Серія географ. –С. 112–116.

Мельник А. В. Передмова / А. В. Мельник, М. М. Габрель, М. І. Сорока, О. О. Кагало, В. М. Шушняк // Проект створення об’єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львівської міської ради: Звіт про НДР (заключ.) / Регіональне агенство стійкого розвитку; керівн. А. В. Мельник; викон. В. М. Шушняк [ та ін. ]. – Львів, 2011. ? Т. 1. – С. 5-11.

Мельник А. В. Вступна частина / А. В. Мельник, В. М. Шушняк, О. О. Кагало, Н. М. Лисяк, Г. С. Савка // Проект створення об’єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львівської міської ради: Звіт про НДР (заключ.) / Регіональне агенство стійкого розвитку; керівн. А.В. Мельник; викон. В. М. Шушняк [та ін.]. – Львів, 2011. ? Т. 1. – С. 11-36.

Біографія

Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка у 1983 році. 1983— 1985 – лаборант, 1985-1991 – асистент, 1991-2001 – доцент, з 2001 – професор кафедри фізичної географії. Кандидатську дисертацію “Ландшафтний моніторинг Карпат (на прикладі природних територіальних комплексів Івано-Франківської області)” захистив у 1991 році, докторську “Еколого-ландшафтознавчий аналіз Українських Карпат” у 2000. Науковий керівник Чорногірського географічного стаціонару з 1994 року. 1994-2001 – завідувач цього ж стаціонару (за сумісництвом).
Учасник міжнародних проектів: Агенства США з міжнародного розвитку “Розвиток екологічно-зорієнтованого, сталого туризму та агробізнесу в Україні (Карпатський регіон)”, ЮНЕСКО “Трансформаційні процеси у басейні Верхнього Дністра”, ТАСІ8 “Інтегрований розвиток Розточчя”. Стипендіат Німецької служби академічних обмінів (Дюссельдорф, 1993; Мюнстер, 1997), стажувався в університетах Вроцлава (1995), Любліна (1998) і Відня (2001).
Наукові інтереси пов’язані з фізичною географією, ландшафтознавством і геоекологією. Викладає такі курси: “Ландшафтознавство”, “Екологічна географія”, “Основи геоекології”, “Географічний моніторинг”.

Дослідник ландшафтів Українських Карпат та їх екологічних проблем, питань раціонального природокористування, охорони природи і сталого розвитку регіону. Розробив і застосував на практиці в Українських Карпатах теоретико-методичні основи ландшафтного моніторингу та наукові основи регіонального еколого-ландшафтознавчого аналізу гірських і передгірських територій. Автор близько 90 наукових праць, у тому числі 7 монографій і 2 навчальних посібників.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!