Мельник Анатолій Васильович

Посада: завідувач кафедри фізичної географії

Науковий ступінь: доктор географічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-80

Електронна пошта: Anatoliy.Melnyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Наукові інтереси пов’язані з фізичною географією, ландшафтознавством і геоекологією.

Курси

Публікації

Монографії і посібники

Мельник А.В. Чорногірський географічний стаціонар: наукові надбання та освітнє значення. – Львів, 2017. – 63 с.

Новомалин у просторі і часі: краєзнавче дослідження волинського села / [М. М. Лаврук, А. В. Мельник, М. П. Манько та ін.]; за ред. М. М. Лаврук, А. В. Мельника. – Харків: Чайка, 2013. – 744 с.

Мельник А.В. Польове ландшафтне картування: система термінів і понять. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 92 с.

Мельник А. Фоновий моніторинг навколишнього природного середовища / За ред.. М.М.
Приходька. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2010. – 324 с (у співавт.)
Міллер Г.П., Петлін В.М., Мельник А.В. Ландшафтознавство: теорія і практика.
Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 172 с.
Мельник А. В. Українські Карпати: еколого-ландшафтознавче дослідження. – Львів, 1999.
– 286 с.

Мельник А. В. Основи регіонального еколого-ландшафтознавчого аналізу. – Львів:
Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 1997. – 229 с.
Мельник А. В., Міллер Г.П. Ландшафтний моніторинг. – К., 1993. – 152 с.

Статті та матеріали конференцій

Мельник А. Актуальні проблеми ландшафтно-созологічної оцінки природного середовища українсько-польських прикордонних територій. / А. Мельник, В. Шушняк // Актуальні проблеми охорони навколишнього природного середовища українсько-польських прикордонних територій. Міжнародна науково-практична конференція (Україна, Львів- Івано-Франкове 23-25 жовтня 2019 р.). – 2019. – С. 60–62.

Мельник А.В. Розточчя – перспективний регіон для міжнародної співпраці в галузі моніторингу довкілля (Огляд матеріалів Міжнародного наукового семінару «Довготермінові спостереження довкілля: досвід, проблеми, перспективи», м. Львів – смт Брюховичі, 10–12 травня 2019 року). Фізична географія та геоморфологія. – 2019. – Вип. 90 (2). – С. 60-63.

Довготермінові метеорологічні спостереження у лісистому середньогір’ї верхів’я басейну річки Прут у межах ландшафту Чорногора. Костів Л., Мельник А., Карабінюк М., Мельник Ю. Довготермінові спостереження довкілля: досвід, проблеми, перспективи. Матеріали Міжнародного наукового семінару присвяченого 75-річчю з дня народження Б. П. Мухи і 50-річчю роботи Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів–Брюховичі, 10–12 травня 2019 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С.17-21.

Розподіл снігового покриву у лісистому середньогір’ї північно-східного сектору ландшафту Чорногора. Костів Л. Я., Мельник А. В., Карабінюк М. М., Притула Р. В. Довготермінові спостереження довкілля: досвід, проблеми, перспективи. Матеріали Міжнародного наукового семінару присвяченого 75-річчю з дня народження Б. П. Мухи і 50-річчю роботи Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів–Брюховичі, 10–12 травня 2019 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С.93-96.

Melnyk A. Altitudinal differentiation of snow cover in the North-Eastern sector of Chornohora massive in Ukrainian Carpathians. Melnyk A., Grodzynskyi M., Obodovskiy O., Kostiv L., Karabiniuk M., Prytula R. ICCMS Econference, Rhodes 1-5 May 2019.

Гостюк З.В., Мельник А.В. Особливості ландшафтної дифернціації лісопатологічних процесів в Шешорському природоохоронному науково-дослідному відділенні національного природного парку «Гуцульщина». Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Геологія. Географія. Екологія». Випуск 49 2018. С. 178-189.

Melnyk A., Lavruk M., Burianyk O.. Landscape research and education about nature based on the example of National Park Skole Beskids (Ukraine). Geography and tourism. Vol. 6. No. 2 (2018). S. 59-70.

Burianyk O.O., Melnyk A.V. Landscape-cognitive trail “To the mountain Vysoky Verkh” (National Park “Skole Beskids”). Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(8):571-586.

Мельник А. В. Субальпійське і альпійське високогір’я ландшафту Чорногора: критерії виділення, поширення, використання / А. В. Мельник, М. М. Карабінюк // Природні ресурси регіону: проблеми використання, ревіталізації та охорони: Матеріали III-ого міжнародного наукового семінару – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. ‒С.222‒227.

Мельник А. В. Природні територіальні комплекси верхів’я басейну річки Лазещина в межах Чорногори / [А. В. Мельник, М. М. Карабінюк, Л. Я. Костів та ін.]. // Фізична географія та геоморфологія. – 2018. – Вип. №2 (90). – С. 5–24.

Мельник А. В., Карабінюк М. М. Чинники формування та критерії виділення високогірного ландшафтного ярусу в Чорногорі (Українські Карпати) // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. – 2018. – Вип. №8. – С. 24–41.

Мельник А. В. Історія вивчення природних територіальних комплексів субальпійського і альпійського високогір’я ландшафту Чорногора / М. М. Карабінюк, А. В. Мельник // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП “Тайп”. – 2018. – Вип. № 44 (1). – С. 32–40.

Мельник А. В. Динаміка тривалості літніх сезонних станів природних територіальних комплексів околиць Чорногірського географічного стаціонару / Мельник А. В., Костів Л. Я. //Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафтної конвенції: матеріали міжнар. наук. семінару присвяченого 40-річчю Чорногірського географічного стаціонару ЛНУ імені Івана Франка, 3-5 листопада 2017. – С. 66-68

Мельник А. В. Динаміка літніх сезонних станів природних територіальних комплексів околиць Чорногірського географічного стаціонару / Л. Я. Костів, А. В. Мельник. // Фізична географія і геоморфологія. . – К.: ДП Прінт-Сервіс, 2017. – Вип. 3 (87). –С. 67-75

Лаврук М.М., Мельник А.В. Роль Чорногірського географічного стаціонару у формуванні геопросторових компетенцій та профорієнтації школярів / М. М. Лаврук, А.В. Мельник  // Фізична географія та геоморфологія.—2017. Вип. 3 (87).—  С. 152—171.

Гостюк З.В. Мельник А.В. Ландшафтная структура Покутских Карпат / Гостюк З.В. Мельник А.В. // Фізична географія та геоморфологія.—2017. Вип. 3 (87).— С. 38—47.

Мельник А.В. Природні територіальні комплекси Покутських Карпат / [А. В. Мельник, З.В. Гостюк] // Проблеми ландшафтознавства в контексті страте. Костів,гії сталого розвитку та європейської ландшафтної конвенції: матеріали Міжнародного наукового семінару, присв’яченого 40-річчю Чорногірського географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2017. – С. 22-24.

Мельник А.В. Методика дослідження чинників формування природних територіальних комплексів верхів’я басейну річки Лазещина в межах Чорногори / [М. М. Карабінюк, Л. Я. Костів, А. В. Мельник та ін.]. // Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та європейської ландшафтної конвенції: матеріали Міжнародного наукового семінару, присв’яченого 40-річчю Чорногірського географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2017. – С. 33–37.

Мельник А. В. Фізико-географічні передумови вітровально-буреломник явищ в околицях Чорногірського географічного стаціонару у вересні 2017 року / [І. С. Гнатяк, М. М. Карабінюк, Л. Я. Костів, Мельник А. В. та ін.]. // Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та європейської ландшафтної конвенції: матеріали Міжнародного наукового семінару, присв’яченого 40-річчю Чорногірського географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2017. – С. 103–105.

Мельник А.В. До питання систематики географічних ландшафтів України // Українська географія: сучасні виклики. Зб. Наук. Праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016 р. – Т. 1.  – С. 55–56.

Буряник О. Мельник А. Фізико-географічне районування Сколівських Бескид // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2016.

Anatoliy Melnyk,, Mariia Lavruk, Olesia Burianyk. Landscape research and natural education    (on the example of the national natural park “Skole Beskydy”)

Olesia Burianyk, Anatolij Melnyk. Niebezpieczne zjawiska hydrometeorologiczne w zlewni rzeki Rybnik Majdański (Park Narodowy „Beskidy Skolskie”, Karpaty Ukraińskie)

Мельник А.В., Костів Л.Я., Карабінюк М.М., Яськів Б.В., Сеничак Д.В. Чинники формування ландшафтної структури басейну верхів’я р. Лазещина в межах Чорногори.

Костів Л.Я., Мельник А.В., Динаміка літніх сезонних станів природних територіальних комплексів околиць Чорногірського географічного стаціонару

5.Лаврук М.М., Мельник А.В. Роль Чорногірського географічного стаціонару у формуванні геопросторових компетентностей та  профорієнтації школярів.

Wolodymyr Szuszniak, Natalia Marzanycz, Anatolij Melnyk.  Geosystemy korytowe Czarnohory (Karpaty Ukraińskie). Geography and Tourism. Vol.4.N0. 2 (2016). 131-140, Semi-Annual Journal

Буряник О. Мельник А. Ландшафтна структура Сколівських Бескид / Фізична географія та геоморфологія. – Київ, 2016. Вип. 01(81).

Мельник А.В. До питання класифікації ландшафтів Українських Карпат і Кримських гір // Проблеми гірського ландшафтознавства. Вип. 2. 2015. С. 3–9.

Мельник А.В. Динаміка зимових сезонних станів природних територіальних комплексів околиць Чорногірського географічного стаціонару / Л. Я. Костів, А. В. Мельник // Фізична географія та геоморфологія. – К, 2014. – Вип. 1 (77). – С. 51–58.

Новомалин у просторі і часі: краєзнавче дослідження волинського села / [М. М. Лаврук, А. В. Мельник, М. П. Манько та ін.]; за ред. М. М. Лаврук, А. В. Мельника. – Харків: Чайка, 2013. – 744 с.

 

Мельник А.В., Шушняк В.М., Савка Г.С. Міждисциплінарні дослідження для ландшафтного планування територій природно-заповідного фонду на приміських землях Львова // Фізична географія і геоморфологія. – Київ.2013. Вип. 3 (71). – С. 218 – 226.

Костів Л., Мельник А. Кліматичні умови лісистого середньогір’я верхів’я р. Прут у межах Чорногори та їхня рекреаційна оцінка // Вісник Чернівецького ун-ту. Сер. географ. – 2012. – Вип. 612–613. – С. 93–97.

Мельник А., Головчак В. Ландшафтне різноманіття природного заповідника “Горгани” // Еволюція та антропогенізація ландшафтів перед-гірських і гірських територій: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Чернівці: Букрек, 2012. – С. 77–78.

Мельник А., Бучинський П. Природні територіальні комплекси Мармарошського масиву Карпатського біосферного заповідника та їхні антропогенні модифікації // Еволюція та антропогенізація ландшафтів передгірських і гірських територій: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Чернівці: Букрек, 2012. – С. 78.

Мельник А., Головчак В. Ландшафтне різноманіття природного заповідника “Горгани” // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Чернівці, 2012. – Випуск 612–613. Серія географ. –С. 117–122.

Мельник А., Бучинський П. Природні територіальні комплекси Мармарошського масиву Карпатського біосферного заповідника та їхні антропогенні модифікації // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. – Чернівці, 2012. – Випуск 612-613. Серія географ. –С. 112–116.

Мельник А. В. Передмова / А. В. Мельник, М. М. Габрель, М. І. Сорока, О. О. Кагало, В. М. Шушняк // Проект створення об’єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львівської міської ради: Звіт про НДР (заключ.) / Регіональне агенство стійкого розвитку; керівн. А. В. Мельник; викон. В. М. Шушняк [ та ін. ]. – Львів, 2011. ? Т. 1. – С. 5-11.

Мельник А. В. Вступна частина / А. В. Мельник, В. М. Шушняк, О. О. Кагало, Н. М. Лисяк, Г. С. Савка // Проект створення об’єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львівської міської ради: Звіт про НДР (заключ.) / Регіональне агенство стійкого розвитку; керівн. А.В. Мельник; викон. В. М. Шушняк [та ін.]. – Львів, 2011. ? Т. 1. – С. 11-36.

Мельник А.В. Фізико-географічні передумови, динаміка та наслідки катастрофічного
липневого паводка 2008 року у верхів'ї річки Прут / А. В. Мельник , П. М. Шубер,  В.М.
Шушняк,  Л. Я. Костів, В. В. Березяк // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. – 2009. Вип. 37.
– С. 136 – 151.
Melnyk A. Klasyfikacja geokompleksow Karpat Ukrainskich // Klasyfikacja krajobrazu: teoria i
praktyka. Problemy ekologii krajobrazu. T.XX. Wydzial Geografii i Studiow Regionalnych
Uniwersytetu Warzawskiego. – Warszawa, Polska Asocjacja ekologii Krajobrazu, 2008. – S. 79–
87
Melnyk A. Ecological analysis of landscape // Methodology of landscape research. –
Sosnowiiec, 2008. – S.  15– 69.
Мельник А.В. Українські Карпати. Ландшафти. Карта масштабу 1:1000000 //
Національний атлас України. – Київ: Картографія, 2008. – С. 225.
Мельник А.В. Геоекологія: зміст, структура і зв’язки з іншими науками // Україна:
географічні проблеми сталого розвитку. – К.: Обрії, 2004. – С. 9– 11.
Мельник А.В. Екологічне ландшафтознавство: об’єкт, предмет і завдання // Вісник Львів.
ун-ту. Серія географ. – Вип. 31. – 2004. – С.158– 62.
Мельник А.В. Розвиток ландшафтних ідей і ландшафтознавства в Україні // Вісник Львів.
ун-ту. Серія географ. – Вип. 31. – 2004. – С.20– 4.

Мельник А.В. Фізико-географічні парадигми: їх змістовна специфіка і роль у розвитку
географічної науки // Наукові записки Тернопільського університету.Серія географічна.
№1. Тернопіль, 2002. – С.48– 53.

Біографія

Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка у 1983 році. 1983— 1985 – лаборант, 1985-1991 – асистент, 1991-2001 – доцент, з 2001 – професор кафедри фізичної географії. Кандидатську дисертацію “Ландшафтний моніторинг Карпат (на прикладі природних територіальних комплексів Івано-Франківської області)” захистив у 1991 році, докторську “Еколого-ландшафтознавчий аналіз Українських Карпат” у 2000. Науковий керівник Чорногірського географічного стаціонару з 1994 року. 1994-2001 – завідувач цього ж стаціонару (за сумісництвом).
Учасник міжнародних проектів: Агенства США з міжнародного розвитку “Розвиток екологічно-зорієнтованого, сталого туризму та агробізнесу в Україні (Карпатський регіон)”, ЮНЕСКО “Трансформаційні процеси у басейні Верхнього Дністра”, ТАСІ8 “Інтегрований розвиток Розточчя”. Стипендіат Німецької служби академічних обмінів (Дюссельдорф, 1993; Мюнстер, 1997), стажувався в університетах Вроцлава (1995), Любліна (1998) і Відня (2001).
Наукові інтереси пов’язані з фізичною географією, ландшафтознавством і геоекологією. Викладає такі курси: “Ландшафтознавство”, “Екологічна географія”, “Основи геоекології”, “Географічний моніторинг”.

Дослідник ландшафтів Українських Карпат та їх екологічних проблем, питань раціонального природокористування, охорони природи і сталого розвитку регіону. Розробив і застосував на практиці в Українських Карпатах теоретико-методичні основи ландшафтного моніторингу та наукові основи регіонального еколого-ландшафтознавчого аналізу гірських і передгірських територій. Автор близько 181 наукових праць, у тому числі 12 монографій і 2 навчальних посібників.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!