Бухта Ірина Олегівна

Посада: інженер 2 категорії кафедри конструктивної географії і картографії

Телефон (робочий): (032) 239-45-49

Електронна пошта: iryna.bukhta@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • медико-географічні
 • санітарно-епідемічна ситуація
 • екологічна освіта і виховання

Публікації

Основні публікації:

 1. Стрілець І. Оцінка якості атмосферного повітря міста Львова / І. Стрілець, М. Петровська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль:СМП «Тайп». – № 2 (Випуск 39). -2015. – С. 179-186.
 2. Стрілець І. Оцінка якості питної води м. Львова / І. Стрілець, М. Петровська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». – № 1 (Випуск 40). – 2016. – С. 212-222.
 3. Стрілець І. Санітарно-епідеміологічна ситуація як чинник формування здоров’я дитячого населення урбосистеми Львова / І. Стрілець, М. Петровська // Вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: географія. – Чернівці. – 2016. – С. 113-118. 2016_
 4. Оцінка санітарного та епідемічного благополуччя м. Львова на основі даних соціологічного опитування / І. Бухта // Науковий Вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки. – Херсон. – 2017. – С. 16-23.
 5. Socio-economicandenvironmentalfactorsofchildren’shealthinthebigcity (thecaseofLviv) / MyroslavaPetrovska, VictoriaPantyley, IrynaStrilets, SvyatoslavPetroskyi // 2 / 2017 “Environmental&Socio-economicStudies” (Index Copernicus).
 6. Конструктивно-географічні засади оцінки санітарно-епідеміологічної ситуації Львівщини // Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 15 річчю кафедри конструктивної географії і картографії ЛНУ імені Івана Франка (Львів, 14–16 травня, 2015). – Львів, 2015. – С. 218 – 222.
 7. Вплив автотранспорту на забруднення атмосферного повітря перехресть вулиць Львова // Друга Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища» (м. Рівне, 21-23 жовтня 2015 р.). – Рівне. 2015. – С. 176-177. RIVNE-2015_А-4
 8. Суб’єкти і об’єкти еколого-гігієнічного моніторингу Львова // V Всеукраїнська науково-практична конференція «Географічна наука і освіта в Україні» (м. Київ, 26-28 листопада, 2015 р.). – Київ 2015. – С. 65-66.
 9. Оцінка сучасного медико-демографічного стану м. Львова // Міжнародна науково-практична конференція «Регіон-2016:суспільно-географічні аспекти» (м. Харків, 14-15 квітня 2016 р.). – Харків 2016. – С. 117-120.
 10. Оцінка санітарно-епідеміологічної ситуації Львова // ХІІ з‘їзд Товариства під гаслом «Українська географія: сучасні виклики» (м. Вінниця, 17-21 травня 2016 р.). – С. 297-299.
 11. Відходи як чинник формування санітарно-епідеміологічної ситуації у Львові і на прилеглій території // Міжнародна конференція присвячена 20-річчю створення факультету землевпорядкування (м. Київ, 23-24 вересня 2016). – Київ 2016. – С. 230-234.
 12. Оцінка санітарного та епідемічного благополуччя м. Львова на основі даних соціологічного опитування // Четвертий студентський конгрес: Захист навколишнього середовища, збалансоване природокористування (м. Львів, 26-27 квітня 2017), усна доповідь.

Біографія

Бухта (Стрілець) Ірина народилася 12 грудня 1991 р. у Львові. У 2009 р. закінчила Лапаївську ЗОШ I-IIIст. з відзнакою. У цьому ж році стала студенткою першого курсу географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. У 2014 р. закінчила навчання на кафедрі конструктивної географії і картографії з відзнакою, отримала кваліфікацію еколог, викладач екології. З 2014 р. і до листопада 2017 р. навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. Працює інженером кафедри конструктивної географії і картографії.