Монографії, підручники та посібники

 

Байцар А. Л. Географія та картографія Винниківщини. наукове видання / А. Л. Байцар. – Винники, Львів : ЗУКЦ, 2020. – 640 с.
Байцар А. Л. Природа та історія м. Винники й околиць. наукове видання / А. Л. Байцар. – Винники, Львів : ЗУКЦ, 2020. – 432 с.
Ґрунти Львівської області : колективна монографія / ред. С. П. Позняк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 424 с.
Круглов І. Трансдисциплінарна геоекологія: Монографія. / І. Круглов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 292 с.
Назарук М. Малі міста Львівської області: конструктивно-географічне дослідження. Монографія / М. Назарук, Ю. Жук, О. Бота – Львів, 2020. – 202 с.
Національна безпека України у викликах новітньої історії : монографія / авт.-уклад. В. І. Шпак; кер. ав. кол. С. І. Табачніков. – К. : ДП “Експрес-обʼява”, 2020. – 464 с.
Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії : монографія / за ред. Г. І. Рудька, В. В. Стецюка. – Київ–Львів–Гейдельберг–Малага–Чернівці : Букрек, 2019. – 504 с.
Тиханович Є. Є. Екологічна безпека лісокористування в Українських Карпатах / Є. Є. Тиханович, В. І. Біланюк, Є. А. Іванов. – Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії / за ред. Г. І. Рудька, В. В. Стецюка. – Київ–Львів–Гейдельберг–Малага–Чернівці : Букрек, 2019.
Спектрофотометрія платинідів / О.С. Бонішко, О.І. Соловей-Вандерстен Модюї Ларів, М.В. Ридчук [та ін.] / ред. Т.Я. Врублевська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 398 с. 
Сучасні вектори розвитку туризму: тенденції та перспективи країн Європейського регіону : міжнар. монографія (колектив авторів / за заг. ред. Л. Заставецької). – Тернопіль, 2020. – 180 с.
Л. Котик. Територіальні відмінності розвитку екскурсійного туризму в Україні. / Л. Котик, М. Білецький. – Сучасні вектори розвитку туризму: тенденції та перспективи країн Європейського регіону. – (колектив авторів / за заг. ред. Л. Заставецької).  – Тернопіль , 2020.
Шаблій О. І. Суспільна географія. Книга четверта У пошуках істини [Вибрані праці] = Human Geography. Volume Four. In Search of the Truth: Selected Works / Шаблій О. І. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 838 с.
Сирохман І. В. Якість і безпечність харчової продукції традиційних та інноваційних технологій / І.В. Сирохман, Т.М.Лозова, О.І. Гирка, М. І. Філь, М.-М. В. Калимон. – Львів : Видавництво Львівського торговельного-економічного університету, 2020. – 504 с.
Гаталяк О. М. Страхування у туризмі / О.М.Гаталяк, В.В. Стецький. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2020. – 114 с.
Кравців С. С. Картографія (2-ге вид., виправлене і доповнене). / С. С. Кравців, П. С. Войтків, М. В. Кобелька – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. – 192 с.
Кузик С. Географія європейської інтеграції України та її регіонів / С. Кузик. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 144 с.
Курганевич Л. П. Загальна гідрологія / Л. П. Курганевич, В. І. Біланюк, Ю. М. Андрейчук // Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 336 с.
Мальська М. Навчально-методичні матеріали для підготовки кваліфікаційної роботи (для студентів спеціальностей 242 «Туризм» та 241 «Готельно-ресторанна справа»). / М. Мальська, І. Пандяк, М. Філь – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 150 с.
Мальська М. Основи наукових досліджень / М. Мальська, Н. Паньків. – Львів : Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 226 с.
Мальська М. П. Ринок туристичних послуг: навчально-методичні матеріали /М. П. Мальська, А. Б. Красько – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2020. – 101 с.
Паньків З. Земельні ресурси. Практикум / З. Паньків, Ю. Наконечний. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 196 с.
Петровська Мирослава. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація / Мирослава Петровська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 408 с.
Позняк С. П. Господареві про ґрунти і право на них = For the landowner about soils and legal aspects / С. П. Позняк, Н. С. Гавриш. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 250 с.
Ровенчак І. Геокультура і геоосвіта України / І. Ровенчак, Л. Котик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 164 с.