Монографії, підручники та посібники

Баранник А. В. Гірсько-лучно-буроземні ґрунти Свидовецького та Чорногірського масивів Українських Карпат. / А. В. Бараник, С. П. Позняк– Кам’янець-Подільський : “Друкарня Рута”, 2019. – 187 с.
Бордун О. Ю. Формування та оптимізація геопросторової системи туристичних потоків: міжнародний, національний, регіональний та локальний рівні. / О. Ю. Бордун. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 344 с.
Культурно-поселенські зміни басейні річки Вишня в епоху бронзи за доби раннього заліза в контексті змін доісторичної і ранньосередньовічної ойкумени / [ред. П. Гембіца]. – Природні умови як детермінуючий фактор доісторичного та ранньосередньовічного залюднення / Пьотр Гембіца, Яцишин Андрій, Аґнєшка Вацнік. – Redakcja naukowa Sylwester Czopek. – Rzeszow: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. –706 с.
Дністрянський М. С. Роль різноспрямованих колонізаційних рухів у заселенні Українських Карпат упродовж ХІІІ – першої половини ХІХ ст. / М. С. Дністрянський. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – 116 с.
Зубик Андрій. Українська діаспора: суспільно-географічне дослідження / Андрій Зубик. – Львів : Простір-М, 2019. – 440 с.
Іванов Є. А. Гірничопромислові геосистеми Західного регіону України. / Г. І. Рудько, Є. А. Іванов, І. П. Ковальчук. ‒ Київ‒Чернівці: Букрек, 2019. ‒ Т. 1. ‒ 464 с.
Іванов Є. А. Гірничопромислові геосистеми Західного регіону України. / Г. І. Рудько, Є. А. Іванов, І. П. Ковальчук. ‒ Київ‒Чернівці: Букрек, 2019. ‒ Т. 2. ‒ 376 с.
Кирильчук А. Онтогенез і географія рендзин Західного регіону України/ А. Кирильчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 446 с.
Книш М. М.Суспільна географія країн, що розвиваються: проблеми теорії, методології та методики. / М. М. Книш. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. — 276 с. + 8 кол. ст.
Назарук Микола Філософія довкілля та природокористування / Микола Назарук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 302с.