Монографії

 

Extreme weather / [edit. Philip John Sallis]. – Extreme weather events in Ukraine: occurrence and changes. / Vira Balabukh, Olena Lavrynenco, Volodymyr Bilaniuk, Andriy Mykhnovych, Olha Pylypovych // London, 2018. – 142 p.
The regional assessment report on biodiversity and ecosystem services for Europe and Central Asia / [edit. H. Saarikoski]. – Direct and indirect drivers of change in biodiversity and nature’s contributions to people. (Chapter 4) / Elbakidze M., Jonsson B., Lengyel S., Vanbergen A., Vandvik V., Yamelynets T. et all. – Bonn, Germany : In IPBES, 2018. – Р. 549–809.[Електронний ресурс]. Режим доступу:
Екологічний туризм на природоохоронних територіях Закарпатської області. / Н. Габчак, Л. Дубіс, А. Мельник, Н. Чир. – Ужгород : Вид-во УжНУ«Говерла», 2018. – 392 с.
Львівська область: природні умови та ресурси / за заг. ред. д-ра геогр. наук, проф. М. М. Назарука. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. – 592 с.
Bilaniuk V. Extreme weather in Ukraine: Occurrence and changes / V. Balabukh, O. Lavrynenko, V. Bilaniuk, A. Mykhnovych, O. Pylypovych – Extreme weather: Intechopen, 2018. – P. 85–106. DOI 10.5772/intechopen.77306.
Сова С. С. Ґрунти Сянсько–Дністерської височини / С. С. Сова, В. Г. Гаськевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 248 с.
Семащук Р. Б. Ініціальне ґрунтотворення та рендзинні ґрунти Західного Поділля / Р. Б. Семащук, А. А. Кирильчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 164 с.
Смалійчук А. Природні ліси Українських Карпат / ред. А. Смалійчук, У.Гребенер // – Львів: Карти і Атласи, 2018. – 104 с
Мальська М. П. Гео-соціо-економічна характеристика медичного туризму міста Львова / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. – Рига : «LAP LAMBERT Academic Publishing», 2018. – 101 с.
Розвиток соціальної сфери територіальних громад в у мовах  адміністративно-фінансової децентралізації / [за ред. С.Л. Шульц]– Львів : ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України”, 2018. – 140 с.
Койнова І. Б. Екологічний паспорт території: теорія та практика / І.Б. Койнова, М.В. Головатий. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 160 с.
Шаблій О. І. Суспільна географія. Книга третя. Проблеми теоретичних досліджень, геогуманістики, географічної освіти / Олег Шаблій. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 562 с.
Тиханович Є. Лавини Українських Карпат: поширення і динаміка / Є. Тиханович, В. Біланюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 196 с.
Мельник А. В. Польове ландшафтне картування: система термінів і понять /А. В. Мельник.- Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014.- 92 с.