Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів “Україна і світ: суспільно-географічні виміри” (13 – 14 травня 2014 р.)

13 – 14 травня 2014 р. на географічному факультеті відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів “Україна і світ: суспільно-географічні виміри”, присвячена 200-літтю від народження Тараса Шевченка. В залі колишньої церкви Духовної академії (шоста аудиторія) учасники конференції, молоді учені із вишів України (Київ, Львів, Чернівці, Чернігів, Острог, Тернопіль та ін.), гості та студенти виголосили 29 наукових доповідей.
Конференцію відкрив декан географічного факультету, доцент Володимир Біланюк. Він виступив з привітальним словом. Учасників конференції привітали також заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка Олег Шаблій і доцент Олександра Вісьтак.
На пленарному засіданні конференції присутні заслухали доповіді:
1. Шаблій О.І., професор: “Основи геопоетики Тараса Шевченка”;

2. Шкраб’юк П.В., д. і. н., Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАНУ: “Тарас Шевченко в трактуванні діячів світової культури”;

3. Мирош М.В., аспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка: “Геополітичні ідеї в творчості Т.Г.Шевченка”.

Відбулися чотири секційних засідання. Другого дня роботи конференції було презентовано атлас “Шляхами Великого Кобзаря” (О. І. Шаблій) (Видання ДНВП “Картографія”, Київ). Відзначено конструктивну працю “Геополітичного клубу ім. акад. С. Рудницького” (доц. О. І. Вісьтак, аспіранти М. В. Мирош, І. В. Вовк).