Сучасний стан і перспективи розвитку геоморфології і палеогеографії в Україні. 2020

26–27 листопада 2020 р. відбулася Всеукраїнська науково-практична онлайн-конферен­ція  «Сучасний стан і перспективи розвитку геоморфології і палеогеографії в Україні», присвячена 70-річчю кафедри геоморфології і палеогеографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Програма конференції

Сучасний стан і перспективи розвитку геоморфології і палеогеографії в Україні. Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції, присвяченої 70-річчю кафедри геоморфології і палеогеографії (26–27 листопада 2020 р.). – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 87 с.