Кафедра геоморфології і палеогеографії

План проведення наукового семінару кафедри геоморфології і палеогеографії
на 2 семестр 2023/2024 н.р.

№ з/п Теми Виконавець

Термін проведення

1 Сучасні морфодинамічні процеси на схилах масиву “Тустанський камінь” доц. Байрак Г.Р. 14.02.24 р.
о 11.50 год.
2 Особливості будови та формування середньоплейстоценової тераси р. Стир доц. Гнатюк Р.М. 28.02.24 р.
о 11.30 год.
3 Антропогенні процеси у гранітних кар’єрах Вінницької області доц. Горішний П. М. 13.03.24 р.
о 11.30 год.
4 Об’єкти геоспадщини у структурі природно-заповідного фонду Скибових Горган аспір. Попик Д.І. 27.03.24 р.
о 11.30 год.
5 Морфометрична характеристика врізаних меандрів середнього Дністра аспір. Сапса І.С. 10.04.24 р.
о 11.30 год.
6 Розріз Кружики — новий об’єкт геоспадщини Українського Передкарпаття проф. Богуцький А.Б.,
доц. Дмитрук Р.Я.,
доц. Яцишин А.М
24.04.24 р.
о 11.30 год.
7 Морфологія кварцових зерен покривних пісків правобережного Полісся проф. Дубіс Л.Ф. 15.05.24 р.
о 11.30 год.