Кафедра географії України

Теми виступів викладачів і аспірантівна науково-методичному семінарі кафедри географії України  2021-2022 н. р. (ауд. 41, поч. о 1500 год.)

№ п/п Прізвище та ініціали викладача Тема Дата
1. Лозинський Р. М. Історико-географічні особливості заселення Українського Розточчя 21.09.2021
2. Байцар А. Л. Назви України або її частин на географічних картах (XII –XIX ст.) 19.10.2021
3. Дністрянський

М. С.

Сучасні імперативи геополітики України: від активного протистояння зовнішнім та внутрішнім загрозам до виконання важливих міжнародних місій 23.11.2021
4. Лаврук М. М. Українознавчі і краєзнавчі дослідження в шкільній географії: міждисциплінарний та інтегрований підходи 21.12.2021
5. Стецюк О. В. Народне Маркіянове свято на Білій Горі 25.01.2022
6. Зубик А. І. Українська діаспора  в Естонії, Латвії та Литві 22.02.2022
7. Лабінська Г. М. Трансформація підходів у просторовому плануванні на прикладах з XIX по XXI ст. 22.03.2022
8. Склярська О. І. Реформування адміністративно-територіального устрою України: суспільно-географічні дослідження проблематики 19.04.2022
9. Моргацький В. М. Просторовий розвиток Куликівщини: гайд для селищної ради 24.05.2022