Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів

Теми наукових семінарів кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів на перший семестр 2021 – 2022 н.р.

 

з/п

Тема доповіді Доповідач Дата проведення
1 Соціальне Ґрунтознавство – новий напрямок науки про ґрунти Проф. Позняк С.П. 14.09.2021р.
2 Діагностичні ознаки та класифікація ініціальних ґрунтів Український Карпат Асп. Яворська А.М 28.09.2021р.
3 Агрогенна трансформація рендзин і методи її регулювання Проф. Кирильчук А.А. 12.10.2021р.
4 Ґрунти Кам’янецьких скель Асп. Малик Р.З. 26.10.2021р.
5 Деградаційні процеси сірих лісових  ґрунтів Львівського плато Проф. Гаськевич В.Г. 16.11.2021р.
6 Зміна властивостей чорноземів Придністерської височини внаслідок деградаційних процесів Асп. Вітвіцький Я.Й. 30.11.2021р.
7 Чорноземи на лесових породах Передкарпаття Доц. Папіш І.Я 07.12.2021р.
8 Морфологічні особливості урбаноземів міста Львова Асп. Борис Я. 21.12.2021р.