28 грудня 2022 року на кафедрі геоморфології і палеогеографії відбувся захист курсових робіт магістрів першого року навчання

04.01.2023 | 13:10

28 грудня 2022 року на кафедрі геоморфології і палеогеографії відбувся захист курсових робіт магістрів групи ГрНМ-11с спеціальності 103 Науки про Землю галузі знань 10 Природничі науки другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Під час захисту курсових робіт магістри продемонстрували високий рівень фахових компетентностей, досконале володіння теоретико-методичним матеріалом і практичними навичками досліджень глобальних змін геоморфосистем і геозагроз.