Вийшов друком Збірник матеріалів ІІІ наукової конференції студентів, аспірантів і молодих науковців „Горизонти ґрунтознавства”

02.06.2023 | 09:30

 

У конференції брали активну участь молоді вчені з географічного, економічного, історичного, юридичного факультетів ЛНУ імені Івана Франка, Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова, Інституту екології Карпат НАН України, НПП „Сколівські Бескиди”.
У Збірнику охоплено різні аспекти ґенези, географії та екології ґрунтів, проблеми деградації земель і сталого землекористування, сучасного стану ґрунтово-земельних ресурсів та їхньої оцінки.

Збірник матеріалів III наукової конференції студентів, аспірантів і молодих науковців „Горизонти ґрунтознавства” (м. Львів, 27 квітня 2023 року). Вип. 3. м. Львів, 2023. 186 с.