Вийшов друком навчальний посібник “Ґрунтотворні процеси”, присвячений 140-річчю географії та 30-річчю ґрунтознавства у Львівському університеті

17.02.2023 | 12:07

Нещодавно вийшов друком навчальний посібник “Ґрунтотворні процеси”. Видання присвячене 140-річчю географії та 30-річчю ґрунтознавства у Львівському університеті.

Вітаємо авторів, викладачів кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів, д.г.н., професора Ігоря Папіша і к.г.н., доцентку Галину Іванюк!

У посібнику розглянуто складний комплекс явищ різнорівневої взаємодії між процесами малого біологічного і великого геологічного кругообігів речовини та енергії в біосфері, що є рушійною силою ґрунтоутворення.
Розкрито сутність явища ґрунтоутворення шляхом пізнання мікропроцесів функціонування ґрунтової екосистеми й елементарних ґрунтотворних макропроцесів. Охарактеризовані умови формування і механізми розвитку основних ґрунтотворних процесів. Висвітлено генетичну природу твердофазних продуктів ґрунтоутворення в умовах природно-антропогенних і постагрогенних ландшафтів, особливості ґрунтоутворення в умовах агропедоґенезу. Подано необхідний перелік дидактичних матеріалів у формі практичних і тестових завдань, фахових запитань для самостійного опанування теоретичних основ і прикладних аспектів курсу “Ґрунтотворні процеси”.

Посібник розроблено на основі засад Болонської декларації.

Рекомендований для студентів спеціальності 103 Науки про Землю, 106 Географія та 101 Екологія, а також агрономічних і землевпорядних спеціальностей аграрних навчальних закладів.