Відбувся захист курсових робіт студентів (ОПП «Ґрунтознавство та експертна оцінка земель»)

06.12.2023 | 15:44

04.12.2023 року відбувся захист курсових робіт студентів групи ГРН-41с, які навчаються на ОПП «Ґрунтознавство та експертна оцінка земель».
Всі студенти на високому фаховому рівні представили основні результати виконаних упродовж навчання науково-практичних завдань.
Це дозволить здобувачам якісно і вчасно підготуватися до успішного захисту кваліфікаційної (бакалаврської) роботи.