Участь доцента кафедри географії України Андрія Зубика у міжнародному дистанційному науково-педагогічному стажуванні

10.05.2022 | 11:45

У період з 20 квітня до 29 квітня 2022 року доцент кафедри географії України Андрій Зубик взяв участь у міжнародному дистанційному науково-педагогічному стажуванню для викладачів закладів вищої освіти “Навчально-наукова діяльність в сучасному університеті: виклики, рішення, перспективи” на базі Білостоцького державного університету.

Метою цього стажування було поглиблення знань та розвиток компетенцій науково-дидактичного колективу українських університетів з точки зору викликів, рішень та перспектив у викладацькій та науково-дослідній діяльності в сучасному університеті.

Впродовж стажування розглянуто такі тематичні блоки:

  • міжнародне співробітництво прикордонних університетів. Міжнародна співпраця між прикордонними університетами;
  • розвиток творчого мислення студентів;
  • онлайн-освіта – інструменти для активізації студентів;
  • тьюторинг в роботі викладача;
  • бар’єри та найкращі практики у галузі доступу до вищої освіти для людей з обмеженими можливостями з точки зору студентів та персоналу;
  • вдосконалення дослідницьких навиків. Публікація праць в престижних наукових журналах – від ідеї до реалізації;
  • методологія отримання грантів для наукових досліджень;
  • теорія і практика публічних виступів.

За результатами проведення циклу навчальних лекцій-вебінарів отримано сертифікат загальним обсягом 180 годин / 6 кредитів ECTS.