Прийом статей до 1 (12) випуску 2021 р. Збірника наукових праць “Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій”

02.03.2021 | 14:08

Шановні колеги!

Оголошується прийом статей до 1 (12) випуску 2021 р. Збірника наукових праць “Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій”, присвяченого 360-річчю заснування Львівського національного університету імені Івана Франка. Збірник входить до Переліку наукових фахових видань України зі спеціальностей 103 (Науки про Землю), 106 (Географія) (категорія Б). Кожній статті присвоюється ідентифікатор DOI, який реєструє Crossref. Видання індексує Google Scholar .

Прийом статей завершується 5 травня 2021 р.
З вимогами до оформлення статей можна ознайомитися за адресою:
http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/carpathians/about
або https://geography.lnu.edu.ua/research/problemy-heomorfolohijii-paleoheohrafiji-ukrajinskyh-karpat-i-prylehlyh-terytorij-zbirnyknaukovyh-prats
Статті надсилати безпосередньо секретарю або на адресу журналу.

Редакційна колегія
Львівський національний університет імені Івана Франка,
географічний факультет,
e-mail: problemy.geomorf@gmail.com
Секретар Галина Байрак
e-mail: g_bajrak@ukr.net

Переглянути оголошення у форматі PDF