Програма звітної наукової конференції секції географічних наук, яка відбудеться 6-7 лютого 2019 року

04.02.2019 | 17:00

Завантажити у форматі Word

 

СЕКЦІЯ  ГЕОГРАФІЧНИХ  НАУК

 Аудиторія  26, вул. Дорошенка, 41

 Керівник секції – доц. Біланюк В.І.

Секретар секції – д-р геогр. наук Іванов Є.А.

П л е н а р н е  з а с і д а н н я – 6 лютого, 10 год 00 хв

 1. Підсумки наукової роботи географічного факультету за 2018 р. Доц. Біланюк В.І.
 1. Історія формування рельєфу Українських Карпат на ранніх етапах і в пліоцен-плейстоцені. Проф. Кравчук Я.С.
 1. Сучасні підходи до оцінки забруднених ґрунтів у країнах ЄС.  Проф. Гамкало З.Г.
 1. Ранній етап розвитку географії у Львівському університеті. Проф. Лозинський Р.М.
 2. Система діагностичних критеріїв профільно-диференційованих ґрунтів Передкарпаття. Проф. Паньків З.П.
 3. Як виростити свого “гірша”: загальновідомі факти та маленькі хитрощі успішної наукової публікації. Доц. Круглов І.С.
 4. Жидачівський район як туристична дестинація. Доц. Романів П.В.
 5. Західний регіон України у світі центрографічного аналізу. Доц. Грицевич В.С.
 6. Можливості та перспективи методів геостатистики та машинного навчання в аналізі географічних даних. Доц. Мкртчян О.С.

 

ПІДСЕКЦІЯ ГЕОМОРФОЛОГІЇ ТА ПАЛЕОГЕОГРАФІЇ

Аудиторія 43, вул. Дорошенка, 41

 Керівник підсекції – проф. Кравчук Я.С.

Секретар підсекції – доц. Байрак Г.Р.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 6 лютого 15 год 00 хв

 1. Проблеми середньоплейстоценового інтергляціалу.

     Проф. Богуцький А.Б., ст. наук. співроб. Томенюк О.В.

 1. До характеристики плейстоценових терас Середнього Придніпров’я.

Доц. Гнатюк Р.М.

 1. Малакофауна лесів верхнього плейстоцену Волино-Поділля.

     Доц. Дмитрук Р.Я.

 1. Малі палеодолини та палеозападини. Доц. Колтун О.В.
 2. Льодовиковий морфо- і літогенез у долині Дністра. Доц. Яцишин А.М.

 Д р у г е  з а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв

1.Об’єкти геотуристичного інтересу в межах проектованого ННП “Нобельський”. Проф. Дубіс Л.Ф.

2. Формування скельних комплексів Бескидів. Доц. Байрак Г.Р.

3. Стан охорони та перспективи рекреаційного використання пам’яток неживої природи регіонального ландшафтного парку “Равське Розточчя”. Доц. Брусак В.П.

4. Морфологія рельєфу Опілля. Доц. Горішний П.М.

5. Корисні копалини Мармароського кристалічного масиву та Вулканічного пасма Українських Карпат. Доц. Іваник М.Б.

 

ПІДСЕКЦІЯ ґрунтознавства та географії ґрунтів

Аудиторія 35, вул. Дорошенка, 41

 Керівник підсекції – проф. Позняк С.П.

Секретар підсекції – доц. Наконечний Ю.І.

 П е р ш е  з а с і д а н н я – 6 лютого, 15 год 00 хв

 1. Соціальне ґрунтознавство – новий напрям науки про ґрунти. Проф. Позняк С.П.
 1. Зміна фізичних властивостей сірих лісових ґрунтів внаслідок біотурбаційних процесів. Проф. Гаськевич В.Г.
 1. Агрогенна трансформація рендзин і методи її регулювання. Проф. Кирильчук А.А.
 1. Стан вивчення ґрунтів у школі. Доц. Іванюк Г.С.
 2. Застосування методів ГІС у вивченні структури ґрунтового покриву.  Доц. Ямелинець Т.С.
 1. Проблематика вивчення урбоземів в Україні. Доц. Телегуз О.Г.
 2. Ґрунти заплав рік Пасмового Побужжя. Доц. Наконечний Ю.І.
 3. Енергетика ґрунтотворення в ініціальних ґрунтах на щільних карбонатних породах. Асист. Семащук Р.Б.

Д р у г е  з а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв

 Чорноземи опідзолені під дібровами Галицького Опілля. Доц. Папіш І.Я.

 1. Динаміка гумусу в темно-сірих опідзолених ґрунтах при термічній деградації. Доц. Бонішко О.С.
 2. Новоутворення у буроземно-підзолистих ґрунтах Пригорганського Передкарпаття. Асп. Малик С.З.
 3. Особливості розміщення белігеративних комплексів у межах Середнього Придністер’я. Асп. Малик Р.Г.
 4. Діагностичні ознаки та класифікація ініціальних ґрунтів Українських Карпат. Асп. Яворська А.М.
 5. Класифікації ферум-манганових новоутворень. Асп. Калинич О.Р.
 6. Особливості ґрунтотворення на щільних карбонатних породах Малого Полісся. Асп. Щур О.С.

 

ПІДСЕКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Аудиторія 64, вул. Дорошенка, 41

 Керівник підсекції – проф. Шаблій О.І.

Секретар підсекції – доц. Гудзеляк І.І.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 6 лютого, 15 год 00 хв

 1. Науково-методичні основи структури та змісту “Військово-політичного атласу України”. Проф. Шаблій О.І.
 2. Суспільно-географічні засади розроблення карти “Лемківщина”. Проф. Ровенчак І.І.
 1. Україна як регіональна держава у перспективній системі Тримор’я.  Доц. Вісьтак О.І.
 1. Особливості вербальної мови суспільної географії. Доц. Влах М.Р.
 2. Етнічна карта сучасного світу. Доц. Гудзеляк І.І.
 3. Геоекономічні аспекти розвитку агробізнесу в Україні. Доц. Івах Я.Є.
 4. Актуальна типологія країн, що розвиваються. Доц. Книш М.М.
 5. Геотуристика: конвергентний науковий напрям. Доц. Кузик С.П.
 6. Географія інновацій як новий напрям суспільно-географічної науки  й освіти. Доц. Мамчур О.І.

Д р у г е  з а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв

 1. Територіальна організація Яворівського району Львівської області. Асист. Ванда І.В.
 2. Трансформація будівельного комплексу Львівської області:  суспільно-географічні аспекти. Асист. Котик Л.І.
 1. Суспільно-географічні аспекти Томосу. Ст. лаб. Тимчук О.І.
 2. Наукові дослідження географії сільських поселень України: еволюція методологічних підходів у контексті актуальних викликів.  Асп. Дністрянська І.М.
 1. Особливості формування локальних систем розселення Закарпатської області. Асп. Качайло М.М.
 2. Суспільно-географічні аспекти формування Східноєвропейського газового габу. Асп. Ярошевич М.І.

 

 ПІДСЕКЦІЯ КОНСТРУКТИВНОЇ ГЕОГРАФІЇ, ГЕОЕКОЛОГІЇ І КАРТОГРАФІЇ

Аудиторія 67, вул. Дорошенка, 41

 Керівник підсекції – др геогр. наук Іванов Є.А.

Секретар підсекції – доц. Андрейчук Ю.М.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 6 лютого, 15 год 00 хв

 1. Постмайнінгові геосистеми Передкарпатського сірконосного басейну: стан і перспективи використання. Д-р геогр. наук Іванов Є.А.
 2. Суспільно-географічні засади впливу комерційної реклами на споживчу поведінку домогосподарств м. Львова. Доц. Петровська М.А.
 3. Управління якістю довкілля у системі “Наук про Землю”.  Доц. Курганевич Л.П.
 1. Структура річкових систем басейну річки Стривігор. Доц. Михнович А.В.
 2. Конструктивно-географічний аналіз території Пасмового Побужжя. Доц. Пилипович О.В., доц. Кричевська Д.А.

Д р у г е  з а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв

 1. Основні напрями проблемного картографування. Доц. Кравців С.С.
 2. Web-картографічні сервіси: можливості та використання. Доц. Андрейчук Ю.М.
 1. Ґрунти Широколужанського ПОНДВ Карпатського біосферного заповідника: ґенеза, склад, властивості. Доц. Войтків П.С.
 2. Санітарно-епідеміологічна ситуація як чинник формування здоров’я дитячого населення урбосистеми Львова. Інж. Стрілець І.О.
 3. Методи інженерно-геоморфологічного аналізу рельєфоутворювальних процесів. Інж. Кобелька М.В.

 

ПІДСЕКЦІЯ РЕСУРСОЗНАВСТВА, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ ПРИРОДИ

 Аудиторія 63, вул. Дорошенка, 41

 Керівник підсекції – доц. Рожко І.М.

Секретар підсекції – доц. Койнова І.Б.

 П е р ш е  з а с і д а н н я – 6 лютого, 15 год 00 хв

 1. Юліан Левицький – географ і педагог (до 100 річчя видання підручника “Географія”). Проф. Кукурудза С.І.
 2. Географічні аспекти децентралізації у Львівській області. Проф. Назарук М.М.
 1. Екологічні ризики природокористування у Закарпатській області. Доц. Рожко І.М.
 1. Старовікові екосистеми Карпатського НПП: сучасний стан, шляхи використання та збереження. Доц. Сенчина Б.В.
 2. Поводження з ТПВ у Львові: шляхи вирішення проблем з використанням закордонного досвіду. Доц. Койнова І.Б.
 3. Рекреаційний потенціал полонин Українських Карпат. Асп. Зюзін С.Ю.

Д р у г е  з а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв 

 1. Стан питних вод в Україні. Доц. Перхач О.Р.
 2. Водойми в межах населених пунктів Львівської області. Доц. Кіптач Ф.Я.
 3. Проблеми використання та охорони боліт Малого Полісся.  Доц. Блажко Н.Б.
 1. Охорона ландшафтного різноманіття: концепція та найважливіші підходи. Доц. Теліш П.С.
 2. Теоретичні засади дослідження екологічних станів і ситуацій в урбосистемах. Асп.Терлецька О.В.
 3. Теоретичні аспекти географічного аналізу в контексті сталого розвитку громад. Асп. Терлецький М.О.
 4. Деякі результати дослідження поширення інвазійних видів борщівника на Прикарпатті. Асп. Штойко Р.І.

 

 

ПІДСЕКЦІЯ ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ

 Аудиторія 113, вул. Дорошенка, 41

 Керівник підсекції – проф. Мальська М.П.

Секретар підсекції – доц. Мандюк Н.Л.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 6 лютого, 15 год 00 хв

1. Концепції гостинності у соціально-географічних дослідженнях. Доц. Пандяк І.Г.

 1. Організації туристичних ресурсів. Доц. Паньків Н.М.
 2. Проблеми статистичного обліку туристичних потоків України.  Доц. Білоус С. В.
 1. Зростання туристичної та інвестиційної привабливості міста Львова: чинники та проблеми. Доц. Масюк Ю.О.
 2. Розвиток водного туризму в Україні. Доц. Гамкало М.З.
 3. Промисловий туризм у малих містах Львівської області. Канд. геогр. наук Жук Ю.І.
 1. Ікони Богородиці та туризм у Львові. Доц. Клапчук М.В.
 2. Екологізація як сучасна тенденція розвитку готельного та ресторанного бізнесу. Асист. Ганич Н.М.
 3. Туризм у містах як науковий напрям. Асист. Гаталяк О.М.
 4. Туристичні об’єкти сакральної барокової архітектури Львова.  Асист. Завадовський Т.Б.
 1. Золота підкова Львівщини як туристична дестинація. Доц. Каднічанський Д.А.
 1. Деякі аспекти використання маркетингових засобів просування у формування іміджу туристичного продукту регіону. Доц. Мандюк Н.Л.
 2. Аюрведичне харчування для туристів вата-типу. Доц. Філь М.І.
 3. Тенденції розвитку європейського ринку туристичних послуг.  Асист. Біланюк О.П.

Д р у г е  з а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв

 1. Індикатори розвитку ділового туризму Львова. Доц. Бордун О.Ю.
 2. Компоненти усного ділового іншомовного спілкування майбутніх фахівців сфери туризму. Проф. Мальська М.П.
 3. Особливості розвитку готельних ланцюгів світу. Доц. Безручко Л.С.
 4. Стратегічний розвиток туристичного бізнесу: досвід Ізраїлю для України. Доц. Пурська І.С.
 5. Удосконалення стратегії формування інвестиційних ресурсів готельно-лікувального комплексу “Rixos-Prykarpattya”. Доц. Манько А.М.
 1. Напрями реалізації маркетингу регіону у Львівській області. Асист. Ярмолович В.В.
 1. Використання культурно-історичного ресурсу національного історико-археологічного заповідника “Ольвія” для проведення    студентських туристичних навчальних практик. Доц. Стецький В.В.
 1. Кінотуризм у Львові. Ст. викл. Зінько Ю.В.
 2. Концепція рекреаційно-туристичної діяльності НПП “Дністровський каньйон”. Ст. викл. Благодир С.Ф.
 3. Туризм українців у безвізовому режимі. Доц. Монастирський В.Р.
 4. Психокліматичні рекреаційні ефекти карстових печерних систем. Доц. Красько А.Б.
 1. Особливості готельного господарства в  місті Львові та Львівській області. Асп. Лесик І.Й.
 2. Інвестиційна привабливість готельного господарства регіонів України. Доц. Кізима В.Л.

 

ПІДСЕКЦІЯ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ

 Аудиторія  41, вул. Дорошенка, 41

 Керівник підсекції – проф. Лозинський Р.М.

Секретар підсекції – асист. Зубик А.І.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 6 лютого, 15 год 00 хв

 1. Вплив різноспрямованих колонізаційних рухів на формування українських карпатських етнографічних груп. Проф. Дністрянський М.С.
 2. Назва “Кодимія” на географічних картах XVI–XVII ст. Доц. Байцар А.Л.
 3. Діагностика мотивів учіння та ставлення учнів загальноосвітніх шкіл до географії. Доц. Лаврук М.М.
 1. Чинник міграції населення у суспільному поступі України.  Доц. Лабінська Г.М.
 1. Тематика географічних дисертацій в Україні та Росії: порівняльний аналіз. Доц. Зубик А.І.
 2. Стратегія інтегрованого розвитку міста: сутність і підходи.  Асист. Смалійчук А.В.
 1. Демографічні чинники розвитку міських агломерацій Західного регіону України. Асп. Дорощук О.Ю.
 2. Найбільші села у системі розселення Львівської області.  Асп. Корнійчук Д.В.

 

ПІДСЕКЦІЯ  ФІЗИЧНОЇ  ГЕОГРАФІЇ

 Аудиторія 47, вул. Дорошенка, 41

 Керівник підсекції – проф. Мельник А.В.

Секретар підсекції – доц. Шубер П.М.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 6 лютого, 15 год 00 хв

1. Ландшафтні дослідження та природнича освіта (на прикладі ландшафтної стежки “На гору Високий Верх”). Асист. Буряник О.О.

2. Особливості ландшафтної диференціації лісопатологічних процесів у Шешорському ПНДВ НПП “Гуцульщина”. Здобувач Гостюк З.В.

3. Ландшафтні передумови формування джерел Українського Розточчя. Асп. Іванович Б.В.

4. Динаміка снігового покриву природних територіальних комплексів околиць Чорногірського географічного стаціонару. Доц. Костів Л.Я.

5. Історія рекреаційного природокористування в геокомплексах Чорногори.  Доц. Матвіїв В.П.

6. Ландшафтна структура альпійсько-субальпійського високогір’я південно-західного сектору Чорногори (ділянка “Говерла-Шурин”). Проф. Мельник А.В., Карабінюк М.М. 

7. Оцінка ландшафтного різноманіття Українського Розточчя. Зав. лаб. Савка Г.С.

8. Деградація земель на північно-західному Поліссі: поточний стан і динаміка протягом останніх десятиліть. Доц. Смалійчук А.Д.

9. Параметризація та типізація лавинних комплексів Горган. Доц. Тиханович Є.Є.

10. Тенденції змін клімату в м. Львові в ХХІ ст. Доц. Шубер П.М.

11. Ландшафтно-гідрологічний  аналіз трансформації  стоку у басейні Клепарівського потоку. Доц. Шушняк В.М., асп. Шандра Ю.Я.

12. Фізична географія: архаїчна назва чи фундаментальна наука майбутнього? Доц. Яворський Б.І.