На засіданні кафедри конструктивної географії і картографії обговорено питання дотримання засад академічної доброчесності

15.12.2021 | 15:18

8 грудня 2021 року на засіданні кафедри конструктивної географії і картографії (протокол № 7 від 8 грудня 2021 р.) обговорено актуальні питання дотримання засад академічної доброчесності працівниками кафедри та здобувачами вищої освіти.

Співробітники кафедри проаналізували матеріали щодо академічної доброчесності, зокрема Декларації про дотримання академічної доброчесності працівників та здобувачів вищої освіти, Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка, Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності та ін. Завідувач кафедри Євген Іванов акцентував увагу на важливості виконання вимог Декларації про дотримання академічної доброчесності, підписаної працівниками і здобувачами вищої освіти та забезпеченні “нульової” толерантності до фактів порушення академічної доброчесності.