Лекція Почесного професора аграрної та прикладної економіки

28.04.2023 | 12:27

27 квітня 2023 р. асистент кафедри економічної і соціальної географії Любов Котик, як учасник Ukraine Global Faculty, взяла участь в онлайн-лекції Почесного професора аграрної та прикладної економіки Науково-дослідного інституту продовольчої та аграрної політики Університету Міссурі William H. Meyers.
Лекція на тему: “Global Food Security and Nutrition Crisis and Ukraine Impacts” присвячена світовій продовольчій безпеці, викликам, які стоять перед людством у зв’язку з демографічним зростанням та кліматичними змінами, ролі України у розв’язанні світової продовольчої безпеки та загрозам, які спричинила на світовому ринку російсько-українська війна.
William H. Meyers означив, що бідність є головною передумовою продовольчої небезпеки, розкрив взаємозв’язок між рівнем бідності та рівнем харчових ризиків, наголосив, що війна в Україні значно загострила продовольчу кризу у світі.
Отримані знання будуть застосовані у навчальному процесі, зокрема при викладанні курсів для здобувачів освіти спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія): “Глобальні проблеми людства” — другий (магістерський) рівень вищої освіти, “Регіональна економічна і соціальна географія” — перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.