Захист курсових робіт здобувачами ступеня магістра за спеціальністю 106 Географія відбувся на кафедрі раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

04.01.2023 | 18:49

Новий 2023  рік на кафедрі раціонального використання природних ресурсів і охорони природи розпочали із захисту курсових робіт здобувачами ступеня магістра за спеціальністю 106 Географія.

Роботи стосувалися теоретико-методичних основ еколого-географічних досліджень різних об’єктів: територіальних громад, окремих міст, природо-заповідних об’єктів, впливу на довкілля роботи підприємств тощо. Захищені курсові стануть основою майбутніх магістерських робіт.
Рецензуючи роботи, викладачі звернули увагу на обов’язковість власного доробку у майбутній магістерській роботі та наукової новизни. Наголосили на правилах цитування наукових праць та оформленні списку літератури. Після захисту обговорили завдання на зимову виробничу практику.
Вітаємо студентів із успішним захистом та бажаємо успіхів у подальших наукових дослідженнях.