Загальна гідрологія. Лекції.

Лекція 1. Гідрологія як наука, її місце у вивченні географічної оболонки

Презентація

Хрестоматійні матеріали

Шушняк В. Гідрологічні дослідження львівських учених кінця ХІХ − початку ХХ століття // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130‐річчю географії у Львівському університеті (м. Львів,16–18 травня 2013 р.) У 3‐ох томах. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Том 1. – С. 112-115.

Лекція 2. Основні фізичні та хімічні властивості води

Лекція 2

Лекція 3. Колообіг води у природі

Лекція 3

Лекція 4. Гідрологія суходолу

Лекція 4

Лекція 5. Гідроморфологічні характеристики річок

Лекція 5

Лекція 6. Гідрологія озер та водосховищ

Лекція 6

Лекція 7. Температурний, хімічний та гідробіологічний режими озер

Лекція 7.

Лекція 8. Гідрологія водосховищ

Лекція 8.

Лекція 9. Гідрологія боліт

Лекція 9.