Кафедра конструктивної географії і картографії

План роботи наукового семінару кафедри конструктивної географії і картографії на І семестр 2021/2022н.р.

Дата Час проведення, аудиторія Назва доповіді Доповідач
15.09.21р. 13.00,
ауд.68
Утворення рослинного покриву на засолених ембріоземах Стебницького хвостосховища доц. Іванов Є.А.
29.09.21р. Еколого-агрохімічна оцінка стану орних земель Червоноградського району Львівської області доц. Войтків П.С.
29.09.21р. Способи математико-картографічного моделювання доц. Кравців С.С.
6.10.21р. Моделювання динаміки біокліматичної зональності в Українських Карпатах у ХХІ ст. доц. Мкртчян О.С.
6.10.21р. Проблеми формування екологічної мережі України доц. Кричевська Д.А.
20.10.21р. Вплив лісистості на інтенсивність транзитної
денудації в басейнах гірських річок
доц. Пилипович О.В.
10.11.21р. Система екологічної освіти в Україні доц. Курганевич Л.П.
24.11.21р. Відновлення водного режиму заповідного болотного урочища Заливки доц. Михнович А.В.
8.12.21р. Сертифікація систем управління за вимогами національних стандартів доц. Петровська М.А.
22.12.21р. Геоінформаційне картографування природно- господарських систем Львівської області доц. Андрейчук Ю.М.