Кафедра фізичної географії

Розклад наукового семінару кафедри фізичної географії на перший семестр 2021 – 2022 навчального року

Семінар проводиться кожний другий вівторок о 15:00 – 16:00 в каналі «10. Кафедральний
семінар» команди «Кафедра фізичної географії» на корпоративній платформі MS Teams

Дата Тема Доповідачі
 

05.10.2021

Про зміст та завдання геоекології (обґрунтування для розширення назви кафедри) Зав. каф. І. Круглов
 

19.10.2021

Обговорення тем презентацій для звітної наукової конференції Університету за 2021 рік Працівники кафедри
 

02.11.2021

Освітній та науковий зміст силабусів курсових робіт бакалаврантів-географів Доценти В. Шушняк і М. Елбакідзе
 

16.11.2021

Доповідь за тематикою дисертаційного дослідження (уточняється) Асп. Б. Іванович
 

30.11.2021

Ландшафти м. Львова Асп. Ю. Шандра
 

14.12.2021

Методика дослідження перспективної динаміки лісового ландшафту Асп. Р. Притула
 

28.12.2021

Стратегії розвитку лісового господарства в контексті адаптації до зміни клімату: національний та регіональний рівень Наук. співр. Г. Смалійчук