7-8 лютого 2023 р. відбудеться Звітна наукова конференція географічного факультету

06.02.2023 | 16:49
Шановні колеги!
7-8 лютого відбудеться Звітна наукова конференція географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
Засідання проводяться в очному режимі із дотриманням  умов воєнного стану і карантинного режиму (допускається змішана форма за поважних обставин).
Покликання на конференцію:

 

СЕКЦІЯ ГЕОГРАФІЧНИХ НАУК

Аудиторія 69, вул. Дорошенка 41

 Керівник секції – доц. Біланюк В.І.

Секретар секції – доц. Тиханович Є.Є.

П л е н а р н е  з а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв

 1. Підсумки наукової роботи географічного факультету за 2022 рік. Доц. Біланюк В.І.
 2. Екологізація середньої освіти. Доц. Койнова І.Б.
 3. Регіональні ментально-політичні відмінності в Україні й перспективи консолідації українського суспільства. Проф. Дністрянський М.С.
 4. Контексти активного туризму. Доц. Романів П.В.
 5. Стратегії менеджменту лісових ландшафтів Карпат за сценаріями зміни клімату. Проф. Круглов І.С., доц. Смалійчук А.Д., доц. Біланюк В.І.
 6. Стокорегулювальні заходи для ренатуралізації заповідного болотного урочища Заливки у природному заповіднику Розточчя. Доц. Михнович А.В.
 7. Кутани у профільно-диференційованих ґрунтах Передкарпаття. Проф. Паньків З.П.
 8. Охорона рельєфу у заповідниках і національних природних парках Українських Карпат. Доц. Брусак В.П.
 9. Місце Південної Азії у світовому господарстві: суспільно-географічні, геоекономічні, геополітичні аспекти. Доц. Мамчур О. І.
 10. Які чинники формують взаємодію людей із природним довкіллям у межах урбанізованих територій? Дослідження на Сході та Заході Європи. Доц. Елбакідзе М.М., проф. Круглов І.С., доц Смалійчук А.Д.
 11. Структурна трансформація сільської поселенської мережі України в період демографічної кризи. Асист. Чайка І.М.

  

ПІДСЕКЦІЯ РЕСУРСОЗНАВСТВА, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ ПРИРОДИ

Аудиторія 63, вул. Дорошенка 41

 Керівник підсекції – доц. Рожко І.М.

Секретар підсекції – доц. Койнова І.Б.

З а с і д а н н я – 7 лютого, 15 год 00 хв

 1. Етичні засади викладання природоохоронних проблем при підготовці бакалаврів. Проф Назарук М.М.
 2. Екологічні загрози урізноманітнення рекреаційних послуг в Українських Карпатах. Доц. Рожко І.М.
 3. Водно-болотні оселища заплав Верещиці та Чорного озера (Яворівський НПП): созологічна цінність, проблеми збереження. Доц. Сенчина Б.В.
 4. Екологічна діагностика та інтоксикація організму і роль важливих органів у його очищенні. Доц. Перхач О.Р.
 5. Ревіталізаційні заходи у межах ОТГ (на прикладі Давидівської ОТГ). Доц. Блажко Н.Б.
 6. Поновлювальна енергетика у Львівській області: проблеми та перспективи розвитку. Доц. Теліш П.С.
 7. Рекреаційний потенціал полонин масиву Чивчини Українських Карпат. Канд. геогр. наук Зюзін С.Ю.
 8. Промисловість Львівської області: ключові тенденції та перспективи розвитку в умовах сучасної децентралізації. Асп. Галянта Л.А.
 9. Вплив інвазійних видів борщівника на біорізноманіття гірських геосистем. Асп. Штойко Р.І.
 10. Дослідження екологічних ризиків як ключовий елемент оцінки впливу на довкілля. Асп. Бота О.В.
 11. Стала міська мобільність як чинник трансформації простору у Львові. Асп. Полянський Ю.С.
 12. Актуальні проблеми лісокористування НПП “Сколівські Бескиди”. Асп. Свистун А.С.

 

 ПІДСЕКЦІЯ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ

Аудиторія 41,  вул. Дорошенка 41

 Керівник підсекції – проф. Лозинський Р.М.

Секретар підсекції – доц. Зубик А.І.

З а с і д а н н я – 7 лютого, 15 год 00 хв

 1. Просторові плани місцевого рівня в Україні й державах Центрально-Східної Європи: порівняльний аналіз. Проф. Лозинський Р.М.
 2. Україна – держава (земля) козаків на європейських картах XVII – XVIII ст. Доц. Байцар А.Л.
 3. Українці в Словаччині: розселення та мова. Доц. Зубик А.І.
 4. Географічні зміни у використанні інформаційних технологій в Україні. Доц. Лабінська Г.М.
 5. Міждисциплінарність у шкільній географії: концепції, досвід, проблеми. Доц. Лаврук М.М.
 6. Львівська міська територіальна громада: особливості утворення та перспективи суспільно-просторового розвитку. Доц. Склярська О.І.
 7. Туристично-рекреаційний потенціал с. Тухля Сколівського району. Доц. Стецюк О.В.
 8. Повсякденні ландшафти приміських сіл Львова: візуальний аналіз постсоціалістичних трансформацій. Інж. Лозинський Р.М.
 9. Виклики для просторового розвитку територіальних громад в межах українсько-білоруського прикордоння у контексті російського вторгнення      в Україну в 2022 році. Асп. Моргацький В.М.
 10. Особливості впровадження технологій smart-city у місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області. Асп. Добросельська Д.І.
 11. Географія ресурсів гастрономічного туризму в Карпатському регіоні України. Асп. Дорош Ю.І.
 12. Урбанізаційні процеси в Івано-Франківській області: тенденції динаміки та перспективи. Асп. Загрійчук Л.Ф.

 

ПІДСЕКЦІЯ КОНСТРУКТИВНОЇ ГЕОГРАФІЇ, ГЕОЕКОЛОГІЇ І КАРТОГРАФІЇ

Аудиторія 67, вул. Дорошенка 41

 Керівник підсекції – проф. Іванов Є.А.

Секретар підсекції – доц. Андрейчук Ю.М.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 7 лютого, 15 год 00 хв

 1. Формування і розвиток постмайнінгових геосистем у Львівсько-Волинському басейні. Проф. Іванов Є.А.
 2. Міжнародні стандарти як інструмент управління якістю. Доц. Петровська М.А.
 3. Місце прикладної екології у системі природничих наук. Доц. Курганевич Л.П.
 4. Жденіївська ключова територія регіональної екомережі Закарпатської області, її формування та стан збереженості природних лісів. Доц. Кричевська Д.А.
 5. Мала атомна енергетика та її вплив на довкілля. Асп. Лопушанська М.Р.
 6. Екологічна інфраструктура: визначення, класифікація, приклади реалізації. Асп. Щерба В.В.

Д р у г е  з а с і д а н н я – 8 лютого, 10 год 00 хв

 1. Картографічні методи дослідження в екології. Доц. Кравців С.С.
 2. Геоінформаційне картографування природно-господарських систем. Доц. Андрейчук Ю.М.
 3. Екологічне оцінювання земель Червоноградського району Львівської області. Доц. Войтків П.С.
 4. Вплив Явірської МГЕС на водність та якість води у р. Стрий. Доц. Пилипович О.В.
 5. Геоінформаційне моделювання екологічних коридорів Закарпатської області. Асп. Теслович М.В.
 6. Аналіз екологічного стану компонентів довкілля (на прикладі м. Львова). Інж. Бухта І.О.
 7. Нітратне забруднення ґрунтових вод: шляхи надходження та заходи зменшення нітратів у ґрунтових водах. Асп. Грабар І.М.

 

 ПІДСЕКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Аудиторія 67, вул. Дорошенка, 41

 Керівник підсекції – доц. Гудзеляк І.І.

Секретар підсекції – доц. Мамчур О.І.

З а с і д а н н я – 7 лютого, 15 год 00 хв 

 1. Головні тенденції розвитку геогуманістики в інформаційному суспільстві. Проф. Шаблій О.І.
 2. Історико-географічні та етнодемографічні аспекти проблеми Косово. Проф. Ровенчак І.І.
 3. Вербальна мова суспільної географії: сутність і тенденції розвитку. Доц. Влах М.Р.
 4. Центрографічні моделі геопросторово-часової та геопросторової мінливості суспільних явищ. Доц. Грицевич В.С.
 5. Міграційні та демографічні процеси в Європі на початку ХХІст. Доц. Гудзеляк І.І.
 6. Геоекономічна історія Центрально-Східної Європи у контексті відносин Німеччини – України і Росії. Доц. Івах Я.Є.
 7. Спроможність громад Українського Розточчя: географічні особливості. Асист. Ванда І.В.
 8. Адаптація громад Львівської області до функціонування в умовах воєнного стану (на прикладі Козівської ТГ Стрийського району). Асист. Котик Л.І.
 9. Транспортно-логістична інфраструктура України в умовах російсько-української війни. Асп. Борсук Ю.В.
 10. Центри та вузли фінансової інфраструктури регіону як форми геопросторової організації фінансової інфраструктури Західного регіону України. Асп. Логін З.Р.

  

ПІДСЕКЦІЯ ГЕОМОРФОЛОГІЇ ТА ПАЛЕОГЕОГРАФІЇ

Аудиторія 43, вул. Дорошенка, 41

 Керівник підсекції – проф. Дубіс Л.Ф.

Секретар підсекції – доц. Горішній П.М.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 7 лютого, 15 год 00 хв 

 1. Регіональні особливості розвитку сучасних морфодинамічних процесів в Українських Карпатах. Проф. Кравчук Я.С.
 2. Оцінка величини антропогенного впливу на функціонування бассейну р. Сукіль. Проф. Дубіс Л.Ф., Рибак Н.Б.
 3. Динаміка р. Тиси протягом 130-річного періоду (на ділянці перетину Вулканічного пасма). Доц. Байрак Г.Р.
 4. Зміни морфології гірничопромислового рельєфу. Доц. Горішний П.М.
 5. Особливості морфології русла Стохід. Асп. Соловей Н.В.
 6. Використання маркшейдерських матеріалів для геоморфологічних досліджень кар’єрів. Асп. Павельчук А.І.
 7. Геоморфологічне картографування урбанізованих територій з метою оцінки планувальної структури. Асп. Облогіна Ю.О.

 Д р у г е  з а с і д а н н я – 8 лютого, 10 год 00 хв

 1. Красилівський палеокріогенний етап у лесово-ґрунтовій серії Волино-Поділля. Проф. Богуцький А.Б., доц. Томенюк О.М.
 2. Давні дорожні врізи у Краківському передмісті Львова. Доц. Гнатюк Р.М.
 3. Дата- та контент-аналіз у науках про Землю. Доц. Колтун О.В.
 4. Голоценовий етап формування пригирлової частини долини р.Стрий. Доц. Яцишин А.М.
 5. Травертини Львова та околиць: поширення, умови та час формування. Доц. Дмитрук Р.Я.
 6. Вивченість лесів Пасмового Побужжя. Асп. Веселовська С.П.
 7. Геолого-геоморфологічні об’єкти у структурі природно-заповідного фонду Скибових Ґорган. Асп. Попик Д.І.
 8. Стан охорони об’єктів геоспадщини західної частини Північно Покутської височини. Асп. Загрійчук В.Ф.

 

ПІДСЕКЦІЯ ҐРУНТОЗНАВСТВА ТА ГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ

Аудиторія 116, вул. Дорошенка, 41

 Керівник підсекції – проф. Паньків З.П.

Секретар підсекції – доц. Телегуз О.Г.

З а с і д а н н я – 7 лютого, 15 год 00 хв 

 1. Просторові особливості ґрунтів – унікальне явище природи. Проф. Позняк С.П.
 2. Ґрунти долини річки Ставчанка у межах м. Пустомити. Доц. Наконечний Ю.І.
 3. Екологічний стан ґрунтів Львівської області в умовах збройної агресії. Проф. Кирильчук А.А.
 4. Запечатані ґрунти (тексіземи) : властивості та будова. Доц. Телегуз О.Г.
 5. Теоретичні основи наукового напряму “інформаційне ґрунтознавство”. Проф. Ямелинець Т.С.
 6. Огляд нової версії Світової реферативної бази ґрунтових ресурсів (WRB, 2022). Доц. Іванюк Г.С.
 7. Просторова неоднорідність активності йонів гідрогену в ініціальних рендзинних ґрунтах у межах прикореневої зони сосни чорної європейської.      Канд. геогр. наук Семащук Р.Б.
 8. Тенденції еволюції ґрунтового покриву регіонального масштабу в районах проведення активних бойових дій. Проф. Папіш І.Я.
 9. Склад органіки в ґрунті під час депонування сидератів. Доц. Бонішко О.С.
 10. Фізична деградація  ґрунтів Малого Полісся. Проф. Гаськевич В.Г.
 11. Трансформація морфологічних ознак чорноземів ріллі Придністерської височини  під впливом деградаційних процесів. Асп. Вітвіцький Я.Й.
 12. Екологічні функції органогенних ґрунтів Верхньодністерської рівнини. Асп. Гончарук П.О.
 13. Урбаноземи території Митрополичих садів собору Святого Юрія. Асп. Борис Я.Я.

  

ПІДСЕКЦІЯ ГЕОЕКОЛОГІЇ ТА ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Аудиторія 47, вул. Дорошенка, 41

 Керівник підсекції – проф. Круглов І.С.

Секретар підсекції – доц. Смалійчук А.Д.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 7 лютого, 15 год 00 хв 

 1. Клімат як чинник сучасного рельєфотворення північно-східного макросхилу Чорногори. Доц. Костів Л.Я., доц. Шубер П.М.
 2. Навчально-краєзнавчий маршрут Кукул-Говерла. Доц. Матвіїв В. П.
 3. Морфогідрологічна характеристика р. Свиня (ландшафтознавчий аспект). Доц. Шушняк В.М., зав. лаб. Савка Г.С., інж. Касянюк Н.В.
 4. Дослідження записів термографа РЛГС як резервного джерела даних щодо температури повітря. Доц. Яворський Б.І., лаб. РЛГС  Чепурко В.В.
 5. Ретроспективна та перспективна динаміка клімату Львівської міської територіальної громади. Доц. Смалійчук А.Д., доц. Шубер П.М., проф. Круглов І.С.

Д р у г е  з а с і д а н н я – 8 лютого, 10 год 00 хв

 1. Сніголавинна ситуація у басейні верхів’їв р. Чорна Тиса. Доц. Тиханович Є.Є.
 2. Ландшафтно-географічні засади сталого розвитку Сколівських Бескидів. Доц. Буряник О.О.
 3. Вплив воєнних дій на ландшафти природоохоронних територій північної частини України. Доц. Смалійчук А.Д., доц. Смалійчук Г.В.
 4. Ретроспективний геоекологічний аналіз динаміки лісистості басейну р. Прут у межах Карпат. Асп. Притула Р.В.

  

ПІДСЕКЦІЯ ТУРИЗМУ

Аудиторія 113, вул. Дорошенка, 41

 Керівник  підсекції – проф. Мальська М.П.

Секретар під секції – доц. Мандюк Н.Л.

П е р ш е   з а с і д а н н я – 7 лютого, 15 год 00 хв 

 1. Гастрономічний туризм у Норвегії. Доц. Філь М.І.
 2. Туристичний потенціал території як основа розвитку туризму. Доц. Паньків Н.М.
 3. Туристичний бренд як інструмент підвищення конкурентоспроможності у поствоєнний період. Доц. Білоус С.В.
 4. Стале споживання у барній справі – інноваційний інструмент розвитку сфери гостинності України. Асист. Жук Ю.І.
 5. Оцінка факторів попиту та пропозиції, що сприяють розвитку ринку місе туризму у світі. Доц. Грицишин А.Т.
 6. Рекреаційний потенціал курорту Великий Любінь. Асист. Ганич Н.М.
 7. Специфіка статистичних досліджень колективних засобів розміщування в Україні. Асист. Гаталяк О.М.
 8. Проблеми та перспективи розвитку історико-культурного туризму у Львівській області. Асист. Завадовський Т.Б.
 9. Церква св. Духа в Рогатині як туристична дестинація. Доц. Каднічанський Д.А.
 10. Управління та організація маркетингу туристичного підприємства. Доц. Мандюк Н.Л.
 11. Франчайзинг як система інноваційного розвитку в готельно-ресторанній справі: сучасний стан і перспективи. Доц. Біланюк О.П.
 12. Перспективи створення геопарків в Україні. Доц. Іваник М.Б.
 13. До особливостей бальнелогічних послуг на прикладі курортної місцевості Щавно-Здруй Вальбжиського повіту Нижньосілезького воєводства Республіки Польща. Доц. Масюк Ю.О.
 14. Тенденції  та перспективи розвитку туризму. Проф. Шульц С.Л.

Д р у г е   з а с і д а н н я – 8 лютого, 11 год 00 хв

 1. Застосування у менеджменті санаторію “Квітка Полонини” інноваційної програми “лікувально-психологічна реабілітація учасників бойових дій”. Доц. Бордун О.Ю.
 2. Транскордонна співпраця в галузі туризму Карпат. Проф. Мальська М.П.
 3. Можливості використання санаторно-курортної інфраструктури Львівської області для реабілітації постраждалих внаслідок військових дій. Доц. Безручко Л.С.
 4. Винний туризм як окремий вид спеціалізованого туризму. Доц. Пурська І.С.
 5. Спортивні споруди Львова як об’єкти інфраструктури спортивно-подієвого туризму. Доц. Манько А.М.
 6. Напрями реалізації маркетингу регіону у Львівській області. Асист. Ярмолович В.В.
 7. Досвід організації гірськолижного туризму Австрії на прикладі альпійського курорту “Лех”. Доц. Стецький В.В.
 8. Косівський ринок як унікальний сувенірний туристичний продукт Західної України. Ст. викл. Зінько Ю.В.
 9. Проєктне забезпечення розвитку сільського та екологічного туризму на Івано-Франківщині. Ст. викл. Благодир С.Ф.
 10. Європейський досвід розвитку замкового туризму на прикладі Чехії. Доц. Монастирський В.Р.
 11. Перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму Львівської області у воєнний і поствоєнний період. Можливості та виклики. Доц. Красько А.Б.
 12. Вплив пандемії Covid-19 на туристичну галузь україни. Доц. Мункачій І.З.
 13. Фактори розвитку сфери гостинності України у повоєнний період. Асист. Бригілевич Г.М.
 14. Оздоровчо-лікувальний туризм Карлових Вар: економіка і політика. Асист. Малюга Л.А.
 15. Проєктування та будівництво закладів готельного господарства з використанням екотехнологій. Асист. Лемега Н.М.

  

ПІДСЕКЦІЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ ТА ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Аудиторія 205, вул. Лесі Українки, 39

 Керівник підсекції – доц.  Пандяк І.Г.

Секретар підсекції – доц. Кушнірук Г.В.

З а с і д а н н я – 7 лютого, 15 год 00 хв 

 1. Вплив російсько-української війни на розвиток готельного бізнесу в Україні. Доц. Пандяк І.Г.
 2. Презентація монографії “Технології оздоровчого харчування: теорія та практика”. Проф. Бомба М.Я.
 3. Позиціонування міжнародних готельних брендів на ринку України. Доц. Кушнірук Г.В.
 4. Пастила як бренд екопродукту в ресторанному бізнесі. Доц. Маслійчук О.Б.
 5. Удосконалення овочевих страв нетрадиційною сировиною. Доц. Майкова С.В.
 6. Роль крауд-технологій у підборі персоналу в сучасних умовах. Доц. Петлін І.В.
 7. Тенденції ринку готельної індустрії України в умовах війни. Доц. Удуд І.Р.
 8. Удосконалення автоматизованих інформаційних систем управління у закладах ресторанного господарства. Доц. Вівчарук О.М.
 9. Географія міжнародних готельних мереж в Україні. Асист. Дорош Ю.С.
 10. Застосування рослинної сировини для підвищення біологічної цінності борошняних кондитерських виробів. Ст. викл. Максимець О.Б.
 11. Хімічна складова окремих напрямів харчової інженерії. Доц. Федина Л.О.
 12. Логістика сервісу на підприємствах готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Доц. Подвірна Х.Є.
 13. Розвиток екскурсійного туризму у Карпатському регіоні України в умовах війни. Доц. Білецький М.І.