Завідувач кафедри туризму взяла участь у Міжнародній конференції у м. Ополе (Республіка Польща)

31.05.2019 | 15:41

26-28 травня 2019 р. професор кафедри туризму, д.е.н. Мальська М.П. стала учасником та
доповідачем Міжнародної ХІ конференції «Miasta ХХІ wieku: Inspiracje i efekty planowania oraz
zarzadzania rozwojem miast» («Cities of the 21 st century: Inspirations and effects of planning and
management of the city development»), яка пройшла у м. Ополе (Республіка Польща).
Конференція була організована кафедрою економічної географії та просторового господарства
економічного університету Опольського університету (Katedra geografii Economicznej I
Gospodarki Przestrzennej). Проф. Мальська М.П. взяла участь у роботі секції «Miasta jako osrodki
wzrostu I rozwoju w przestrzeni regionalnej» («Cities as growth and development centers in the
regional space») та виступила із доповіддю на тему «Tourism in big cities as a factor of regional
economic development: Lviv case». Доповідь була присвячена розвитку маркетингової та
інвестиційної стратегій розвитку міста Львова: розвитку транспортної інфраструктури,
готельного господарства, створенню нових робочих місць та розвитку супутніх галузей
економіки.