Затверджено Положення про Ради роботодавців Львівського національного університету імені Івана Франка

05.10.2023 | 09:31

“З метою забезпечення якісної підготовки фахівців на основі взаємодії та комплексної співпраці Львівського національного університету імені Івана Франка із зацікавленими підприємствами, установами і організаціями – провідними роботодавцями, шляхом об’єднання інтелектуального потенціалу, практичного досвіду, матеріальних, фінансових і корпоративних ресурсів партнерів, розвитку системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті на виконання вимог Закону України “Про вищу освіту” затверджено Положення про Ради роботодавців Львівського національного університету імені Івана Франка.”

Покликання на документи: