15 травня 2023 р. відбудеться відкрита лекція професора кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Тараса Ямелинця на тему: «Застосування даних дистанційного зондування Землі в ґрунтознавстві»

11.05.2023 | 20:40

15 травня 2023 року о 13 год. 30 хв в аудиторії 116 відбудеться відкрита лекція д. геогр. н. професора кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Ямелинця Тараса Степановича з курсу «Геоінформаційні технології» на тему «Застосування даних дистанційного зондування Землі в ґрунтознавстві» для студентів за напрямком підготовки бакалавра спеціальності 103 «Науки про Землю» освітньої програми «Ґрунтознавство та експертна оцінка земель».

Доєднатися до лекції можна за посиланням

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aSC4jSApW_XxGrcxndJ2LqVW4lgs0R5y5oFAxkDIiwpc1%40thread.tacv2/1683789001419?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22fcfecf38-ca16-4025-b776-60fc145803d1%22%7d