Вийшли друком навчально-методичні посібники Петра Войтківа та Євгена Іванова “Методи геоекологічних досліджень” і “Землевпорядне та лісовпорядне планування”

21.07.2022 | 13:19

фото обкладинки Войтків П. С., Іванов Є. А.Методи геоекологічних досліджень : навчально-методичний посібник. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2022. 106 с

Войтків П. С., Іванов Є. А. Методи геоекологічних досліджень : навчально-методичний посібник. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2022. 106 с.

Розглянуто головні підходи і методи геоекологічних досліджень. Подано розгорнутий план лекцій, порядок виконання практичних робіт, запитання до семінарських занять, індивідуальні завдання, теми для самостійної роботи, список рекомендованих джерел і додатки.
Посібник укладено згідно з навчальною програмою з курсу “Методи геоекологічних досліджень”, який читається для студентів ОКР “Бакалавр” (Галузь знань: 10 Природничі науки, спеціальність: 101 Екологія).

 

фото обкладинки ВОЙТКІВ. ІВАНОВ. ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ ТА ЛІСОВПОРЯДНЕ ПЛАНУВАННЯ

Войтків П. С., Іванов Є. А. Землевпорядне та лісовпорядне планування : навчально-методичний посібник. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2022. 262 с.

Висвітлено основні поняття і положення землевпорядного та лісовпорядного планування. Подано розгорнутий план лекцій, порядок виконання практичних робіт, запитання до семінарських занять і самостійної роботи, описові і тестові завдання, список рекомендованої літератури і додатки.
Посібник укладено згідно з навчальною програмою з курсу “Землевпорядне та лісовпорядне планування” для ОКР “Магістр” спеціальності 183 “Технології захисту навколишнього середовища”.