Викладачі географічного факультету на геотуристичних конференціях

31.10.2022 | 20:52

У жовтні відбулось дві геотуристичних конференції, де свої наукові доробки представили викладачі кафедр геоморфології і палеогеографії, геоекології і фізичної географії та туризму. Зокрема, 20-22 жовтня відбулась V Міжнародна науково-практична конференція «Геотуризм: практика і досвід». Вперше географічний факультет офіційно виступив разом з геологічним факультетом співорганізатором конференції. Від географічного факультету взяли участь у пленарному засіданні доц. Євген Тиханович з вітальним словом та старший викладач кафедри туризму Юрій Зінько з доповіддю-презентацією “Підходи до створення геопарків: міжнародний і вітчизняний досвід”. На секційних засіданнях значну активність проявили викладачі кафедри геоморфології і палеогеографії, зокрема доценти Віталій Брусак, Павло Горішний та Галина Байрак представили геотуристичний потенціал Поділля і Українських Карпат. Великий інтерес в учасників конференції викликала доповідь аспіранта кафедри геоморфології і палеогеографії Назара Рибака та його наукового керівника професорки Лідії Дубіс, присвячена геотуристичним атракціям Ісландії. Традиційним підсумком конференції став випуск збірника матеріалів цієї конференції.

Друга конференція геотуристичного типу відбулась в карстовому регіоні Краківсько-Ченстоховської Юри (Польща), де відбувся 56 Спелеологічний Симпозіум Польського Товариства Природничників. У роботі Симпозіуму взяв участь старший викладач кафедри туризму Юрій Зінько. Він представив доповідь щодо туристичних пропозицій Придністерського Поділля  та взяв участь у теренових сесіях у печерах регіону Краківсько-Ченстоховської Юри, добре відомої нашим студентам кафедри туризму різних поколінь, що проходили практику в Ойцовському національному парку (Польща).