28 січня 2021 р. відбудеться захист дисертаційної роботи Лемеги Надії Михайлівни на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук

18.01.2021 | 16:16

Ш А Н О В Н І    К О Л Е Г И !

«28» січня 2021 р. о 10.00 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.08 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (за адресою: 79000, м. Львів, вул. П. Дорошенка, 41, ауд. 1 Г) відбудеться прилюдний захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Лемеги Надії Михайлівни на тему

«Генетико-географічні особливості деградації ґрунтів Львівської області», 11.00.05 – біогеографія та географія ґрунтів.

Науковий керівник: Гаськевич Володимир Георгійович, доктор географічних наук, професор, професор кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка.
Офіційні опоненти:

 

 

 

Кривульченко Анатолій Іванович, доктор географічних  наук,  професор,  професор  кафедри  географії та геоекології Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Гарбар Владислав Васильович, кандидат географічних наук, старший викладач кафедри географії та методики її викладання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Із   дисертацією   можна   ознайомитись на  сайті                                                                                               https://www.lnu.edu.ua/thesis/lemeha-nadiia-mykhaylivna/ та у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5).

Оголошення у PDF форматі