Вакантні місця держзамовлення

17.09.2019 | 17:00

ДЛЯ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

За результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії з’явились вакантні місця держзамовлення:

Денне навчання

спеціальність          ІІ курс

«Науки про Землю» (географія) – 2
«Географія» – 1

ІV курс

«Середня освіта(Географія)»  – 2

«Екологія»  – 1

«Туризм»  – 3

Студенти, які претендують на переведення на навчання за кошти державного замовлення, впродовж 5 робочих днів з моменту опублікування інформації про конкурс подають у деканат факультету, к. 35.:

– особисту заяву на ім’я ректора Університету;

– копію залікової книжки;

– копії документів, що підтверджують належність до пільгових категорій (за наявності);

– довідку про склад сім’ї та довідки про доходи всіх повнолітніх членів сім’ї;

– копії документів, що підтверджують активну участь студента у науковому, громадському або спортивному житті (за наявності).

Деканат