Студенти із шести міст України беруть участь у Літній школі на базі географічного стаціонару Львівського університету

02.08.2022 | 13:43

22 липня 2022 року у Чорногірському географічному стаціонарі Львівського національного університету імені Івана Франка  розпочала роботу Літня школа «ЧГSСHOOL». Школу організовував географічний факультет Львівського університету у співпраці із громадською організацією «Українська спілка молодих географів». Особливістю Літньої школи є те, що вона стала  чи не першим за два роки проєктом, який дає можливість студентам-географам з різних регіонів України наживо обмінюватися досвідом, разом засвоювати практичну складову роботи географа  і просто комунікувати.

Участь у Літній школі беруть студенти-географи зі Львова, Києва, Харкова, Луцька, Чернівців та Тернополя. В рамках роботи школи заплановано провести ландшафтний, геоморфологічний, гідрологічний, мікрокліматичний, геоботанічний та гірський розділи географічної практики. Зокрема, учасники упродовж роботи школи мають закріпити й поглибити теоретичні знання, здобуті в рамках освітнього процесу, а також навчитися застосовувати ці знання на практиці. Також молодь з різних регіонів України збиратиме та опрацьовуватиме фактичний матеріал, узагальнюватиме його й у такий спосіб набуватиме навички аналітично-конструктивного опрацювання та самостійного дослідження.

Молодь досліджуватиме різні види флори і типи рослинності території, вивчатиме закономірності поширення рослинності на досліджуваній території залежно від біотичних, абіотичних та антропогенних чинників, пізнаватиме особливості ландшафтного, геоморфологічного і  геоботанічного районування Українських Карпат.

Також студенти в рамках Школи щодня проходитимуть різні відтинки багатоденного гірського маршруту, ознайомлюватимуться з природою Чорногори, характером господарського використання природних ресурсів тощо. Під час цих мандрівок, а також лекцій та дискусій студенти, за очікуванням організаторів,  краще пізнаватимуть найцікавіші геологічні, геоморфологічні, гідрологічні об’єктами і сучасні фізико-географічні процеси, дізнаються про поширенням різних типів рослинності у гірському масиві Чорногора тощо.

Під час маршрутів географи оглянуть головні природні об’єкти та оцінять рекреаційні ресурси Чорногори, виявлять ступінь рекреаційного навантаження на геокомплекси території, а також ознайомляться з історією туристичної та природоохоронної діяльності у Чорногорі, виявлять причини наявних антропогенних  порушень у функціонуванні гірських природних комплексів.

Одним з головних завдань школи також є оволодіння студентами необхідних навичок для проведення туристичних походів (підготовка спорядження і техніка проходження    високогірних територій, орієнтування на місцевості, розбивка намету та розкладання вогнища, комплектування  аптечки, надання першої медичної допомоги тощо).

Окрім того, в рамках роботи школи молодь зможе краще вивчити вплив  підстилаючої поверхні на специфіку приземного шару атмосфери, через вивчення динаміки метеорологічних  величин і їхній взаємозв’язок між собою та компонентами геосистеми. Серед стратегічних завдань організатори також мають на меті навчити студентів проводити оцінку мікрокліматичних відмінностей території дослідження для різних видів господарської діяльності, робити аналіз режимів температури і вологості по трансекту, давати характеристику режиму температури і вологості повітря в точках спостереження, отримувати характеристику кліматичних умов і чинників кліматоутворення Українських  Карпат і ландшафту Чорногори.

Декан географічного факультету Львівського університету Володимир Біланюк зазначає, що Літня школа є надзвичайно важливою для студентів-географів Львівського університету та їхніх колег з інших міст України, адже суть професії географа – це безпосередній контакт з природою та людьми.

«Коронавірусні обмеження, а тепер і повномасштабне вторгнення росії на територію України ставлять перед нами все нові обмеження в освітньому  процесі, зокрема в контексті практичної складової навчання. Саме тому для нас було вкрай важливо провести цю Літню школу, дати можливість нашим студентам та молоді з різних міст України компенсувати відсутність традиційних практик», – розповідає Володимир Біланюк і додає, що, усвідомлюючи важливість Літньої школи для майбутніх фахівців-географів викладачі географічного факультету зголосилися забезпечувати функціонування Літньої школи, перебуваючи у відпустах.

Загалом школа працюватиме 12 днів, після чого усі учасники з новими знаннями та досвідом повернуться до Львова.

Джерело Пресцентр