Науково-педагогічне стажування доц. кафедри туризму Красько А. Б. на тему “Нові та інноваційні методи викладання»”

23.06.2022 | 10:34

Кафедра туризму вітає свою колегу доцента Анну Богданівну Красько з отриманням сертифіката. На запрошення Економічного університету у місті Краків (Польща) доцент Анна Красько пройшла науково-педагогічне стажування на тему «Нові та інноваційні методи викладання».
У межах стажування було опрацьовано такі тематичні блоки:

Модуль 1. Європейська та польська системи вищої освіти.
Модуль 2. Нові та інноваційні методи навчання.
Модуль 3. Робота над індивідуальними проектами.

Було здійснено набуття нових теоретичних знань, освоєно нові унікальні методики, а також вдосконалено викладацьку діяльність, що повною мірою відповідає європейським та міжнародним стандартам якості вищої освіти.
Стажування передбачало сесію онлайн-конференцій з можливістю проведення дискусій на оголошені теми.
Лекторами стажування виступили: професор Яцек Кліх, доктор Марек Беніо, Анетта Поврожник, Артур Щигель-Рисс, Домініка Лемлер, доктор Якуб Гловацький. Координаторкою стажування була Анна Станіславська-Мішке.
За результатом стажування доцент Анна Богданівна Красько отримала сертифікат загальним обсягом 180 годин / 6 EKTS.
Анна Богданівна висловлює глибоку подяку лекторам та Економічному Університету у місті Краків за можливість отримання нових знань та вмінь. Також велика подяка за підтримку нових освітніх професійних проектів завідувачці кафедри туризму, доктору економічних наук Марті Пилипівні Мальській та декану географічного факультету ЛНУ ім. І. Франка доценту Володимиру Івановичу Біланюку – людям, які направду люблять свою справу, постійно зацікавлені у вдосконаленні викладацької майстерності науково-педагогічних працівників, а також сприяють промоції української наукової думки у світі.
Анні Богданів Красько бажаємо здоров’я, лагідного неба і нових яскравих професійних обріїв!!!