Семінар-практикум зі спортивного орієнтування студентів кафедри туризму

28.10.2015 | 14:26

17-18 жовтня 2015 р. студенти і викладачі кафедри туризму ЛНУ ім. І. Франка прийняли участь у семінарі-практикумі зі спортивного орієнтування на базі спелеологічного клубу «Атлантида» Хмельницької області. В процесі теоретико-методичного і практичного оволодіння навиками спортивного орієнтування студенти Шевчишин Н., Тимченко Я., Коваленко Є, Човган Я., Ярмольська А., Цибулька О., Стахова В., під керівництвом доцента кафедри туризму Ховалко А.Б. й директора спелеоклубу Щербицького А., продемонстрували необхідні знання й показали добру підготовку у спортивному орієнтуванні за що й отримали відповідні дипломи.

Завдяки отриманим у процесі навчання в університеті знанням студенти виявили добру орієнтованість у принципах організації туристичної діяльності і в конкретних умовах змогли в повній мірі їх застосувати. Це дало змогу швидко оволодіти новим для них матеріалом й відповідним чином оформити його за правилами організації туристичних об’єктів і туристичних заходів.

В результаті чого була укладена угода про співпрацю між географічним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка та Хмельницькою обласною громадською організацією «Спелеологічний клуб «Атлантида» з метою створення умов для навчання і набуття практичного досвіду студентами географічного факультету методом проведення практик на базі спелеологічного клубу.