Розклад складання державних екзаменів та захисту кваліфікаційних робіт, склад екзаменаційних комісій (випуск 2023)

24.04.2023 | 13:51
  1. Подання до затвердження голів екзаменаційних комісій з установлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітнім ступенем «Бакалавр» у Львівському національному університеті імені Івана Франка на 2023 рік
  2. Розклад складання державних екзаменів та захисту кваліфікаційних робіт зі спеціальності для студентів IV курсу денного та IV курсу заочного навчання географічного факультету / випуск 2023 р./
  3. Розклад складання підсумкової атестації з іноземної мови бакалаврів освітньо-професійних програм 181 Харчові технології, 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм для студентів IV курсу денного та IV курсу заочного навчання географічного факультету / випуск 2023 р./