Проведено науковий семінар на кафедрі економічної і соціальної географії

04.10.2016 | 13:04

3 жовтня 2016 р. на кафедрі проведено науковий семінар на тему: “70 нових суспільно-географічних наукових позицій (ідей, понять, концепцій та ін.), опублікованих у двох томах: Шаблій О. І. Суспільна географія. Книга І та Книга ІІ. – Львів, 2015.”. Доповідь виголосив завідувач кафедри економічної і соціальної географії, проф. Шаблій О. І. У семінарі взяли участь професорсько-викладацький склад кафедри, лаборанти та аспіранти.

Доповідач озвучив 70 ключових наукових ідей – понять, концепцій і теорій та ін., розкритих ним впродовж його наукової праці в університеті. В обговоренні виступили проф. І. І. Ровенчак і доц. О. І. Мамчур.