Програма звітної наукової конференції за 2020 рік

04.02.2021 | 09:08

Програма звітної наукової конференції географічного факультету за 2020 рік

СЕКЦІЯ ГЕОГРАФІЧНИХ НАУК

Аудиторія 26, вул. Дорошенка, 41 

Керівник секції – доц. Біланюк В.І.

Секретар секції – доц. Тиханович Є.Є.

 

П л е н а р н е   з а с і д а н н я – 4 лютого, 10 год 00 хв

 1. Підсумки наукової роботи географічного факультету за 2020 рік. Доц. Біланюк В.І.
 2. Формування національної мережі туристичних шляхів України.  Доц. Рожко І.М.
 3. Рекреаційно-туристичний потенціал і вектори сталого розвитку національних парків Західної України. Проф. Мальська М.П., проф. Дубіс Л.Ф., ст. викл. Зінько Ю.В., інж. Шевчук О.М.
 4. Динаміка лісових геоекосистем Карпат в умовах зміни клімату.  Доц. Круглов І.С., доц. Смалійчук А.Д., доц. Часковський О.Г., доц. Біланюк В.І., наук. співроб. Смалійчук Г.В., доц. Тиханович Є.Є, асп. Притула Р.В.
 5. Ґрунтова інформаційна система Львівської області. Доц. Ямелинець Т.С.
 6. Регулювання русла р. Дністер на ділянці Розвадів – Галич і його геоморфологічні наслідки.  Доц. Гнатюк Р.М.
 7. Методи математико-географічного моделювання геосферної взаємозумовленості земних явищ. Доц. Грицевич В.С.
 8. Моніторинг вод у системі інтегрованого управління водними ресурсами. Доц. Курганевич Л.П.
 9. Українці в Білорусі: розселення та етномовні процеси. Доц. Зубик А.І.

 

ПІДСЕКЦІЯ ГЕОМОРФОЛОГІЇ ТА ПАЛЕОГЕОГРАФІЇ

 Аудиторія 43, вул. Дорошенка, 41

 Керівник підсекції – проф. Дубіс Л.Ф.

Секретар підсекції – доц. Горішний П.М.

 

 З а с і д а н н я – 4 лютого, 15 год 00 хв

 1. Реконструкція напрямів домінантних вітропіщаних потоків у пізньому плейстоцені. Проф. Дубіс Л.Ф.
 2. Розвиток палеокріогенних процесів у середньому плейстоцені Волино-Поділля. Проф. Богуцький А.Б., доц. Томенюк О.М.
 3. Умови формування середньоплейстоценових лесів Галицького Придністер’я. Доц. Дмитрук Р.Я.
 4. Змішані галечники північно-західного Передкарпаття: проблеми походження та поширення. Доц. Яцишин А.М.
 5. Світовий досвід охорони палеолітичних стоянок – комплексних пам’яток природи та суспільства. Асп. Шевцова А.А.

 ПІДСЕКЦІЯ ҐРУНТОЗНАВСТВА ТА ГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ

 Аудиторія 116, вул. Дорошенка, 41

Керівник секції – проф. Паньків З.П.

Секретар секції – доц. Бонішко О.С.

 

П е р ш е   з а с і д а н н я – 4 лютого, 15 год 00 хв

 1. Сучасний стан нормативної грошової оцінки земель в Україні.  Проф. Паньків З.П.
 2. Пірогенна деградація торфових ґрунтів Малого Полісся. Проф. Гаськевич В.Г.
 3. Особливості онтогенезу та географії рендзин Західного регіону України. Проф. Кирильчук А.А.
 4. Особливості класифікації сірих лісових ґрунтів. Доц. Іванюк Г.С.
 5. Класифікація чорноземів Західноукраїнського краю. Доц. Папіш І.Я.
 6. Діагностичний горизонт урбік. Доц. Телегуз О.Г.
 7. Цикли ґрунтового Карбону. Доц. Бонішко О.Я.
 8. Алювіальні ґрунти заплави р. Стрий у межах Передкарпаття.  Доц. Наконечний Ю.І.
 9. Дослідження ґрунтового покриву при веденні позиційної війни. Канд. геогр. наук Семащук Р.Б.
 10.  

Д р у г е   з а с і д а н н я – 5 лютого, 10 год 00 хв

 1. Форми Феруму у конкреційних новоутвореннях профільно-диференційованих ґрунтів Прибескидського Передкарпаття.  Асп. Калинич О.Р.
 2. Біологічна активність ініціальних органогенних ґрунтів Вододільно-Верховинського хребта Українських Карпат. Асп. Яворська О.М.
 3. Особливості урбаноземів міста Львова. Асп. Борис Я.Я.
 4. Деколяризаційна деградація чорноземів Придністровської височини. Асп. Вітвіцький Я.Й.
 5. Морфогенез урборендзин Старого замку Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. Асп. Малик Р.Г.
 6. Валовий хімічний склад чорноземів залишково-карбонатних Малого Полісся. Асп. Щур О.С.

 

ПІДСЕКЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ

 Аудиторія 47, вул. Дорошенка, 41

 Керівник підсекції – доц. Круглов І.С.

Секретар підсекції – доц. Шубер П.М.

 

П е р ш е   з а с і д а н н я – 4 лютого, 15 год 00 хв

 1. Моніторингові дослідження природних територіальних комплексів на ЧГС – результати та перспективи.  Доц. Костів Л.Я.
 2. Фактори зміни природокористування у Європі та Центральній Азії: результати регіональної оцінки в рамках IPBES. Доц. Елбакідзе М.М.
 3. Історія ландшафтознавчих досліджень у Чивчинах. Доц. Матвіїв В.П.
 4. Аналіз зміни клімату м. Львова на прикладі періодів 1961-1990 і 1991-2020 років. Доц. Шубер П.М.
 5. Ландшафтно-кренелогічний аналіз НПП “Північне Поділля”.  Доц. Шушняк В.М.
 6. Волино-Подільська височина: історичний розгляд проблеми її меж та ідентифікації. Доц. Яворський Б.І.
 7. Ландшафтно-пізнавальна стежка “На гору Високий Верх” (Національний природний парк “Сколівські Бескиди”). Асист. Буряник О.О.

 

Д р у г е   з а с і д а н н я – 5 лютого, 10 год 00 хв

 1. Ландшафтно-созологічна оцінка лісів Українського Розточчя.  Зав. лаб. Савка Г.С.
 2. Розвиток інфраструктури рекреаційних територій і туристичні маршрути на г. Говерла. Зав. лаб. Гнатяк І.С.
 3. Сталий розвиток гірських поселень Львівської області.  Зав. лаб. Білевич Н.В.
 4. Гідрогеологічні умови формування джерел Українського Розточчя. Асп. Іванович Б.В.
 5. Атмосферна складова водного балансу території м. Львова.   Асп. Шандра Ю.І.
 6. Концептуальні основи дослідження динаміки лісових геоекосистем.  Асп. Притула Р.В.

 

ПІДСЕКЦІЯ КОНСТРУКТИВНОЇ ГЕОГРАФІЇ, ГЕОЕКОЛОГІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ

 Аудиторія 67, вул. Дорошенка, 41

 Керівник підсекції – доц. Іванов Є.А.

Секретар підсекції – доц. Андрейчук Ю.М.

 

П е р ш е  з а с і д а н н я – 4 лютого, 15 год 00 хв

 1. Геоекологічне картування та моделювання геосистем Передкарпатського сірконосного басейну. Доц. Іванов Є.А.
 2. Проблеми та ризики досягнення демографічної безпеки Львівської області. Доц. Петровська М.А.
 3. WEB-картографування адміністративно-територіальних одиниць Західного регіону України. Доц. Андрейчук Ю.М.
 4. Географічні дослідження візуального мистецтва. Доц. Михнович А.В.
 5. Смарагдова мережа Львівщини: проблеми функціонування.  Доц. Кричевська Д.А.
 6. Європейські та національні підходи до формування екологічної мережі Закарпатської області. Асп.Теслович М.В.

 

Д р у г е  з а с і д а н н я – 5 лютого, 10 год 00 хв

 1. Аналіз результатів комплексного моніторингу за рівнями води на Шацьких озерах. Доц. Кравців С.С.
 2. Сучасний стан землекористування у Жовківській об’єднаній територіальній громаді. Доц. Войтків П.С.
 3. Прогнозований вплив глобального потепління на зміни високоїзональності Українських Карпат. Доц. Мкртчян О.С.
 4. Порівняльний гідроекологічний аналіз річкових басейнових систем з різним ступенем антропогенного навантаження. Доц. Пилипович О.В.
 5. Стан і перспективи розвитку водневої енергетики в західному регіоні України. Асп. Лопушанська М.Р.

  

ПІДСЕКЦІЯ ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ

 Аудиторія 113, вул. Дорошенка, 41

Керівник підсекції – проф. Мальська М.П.

Секретар підсекції – доц. Каднічанський Д.А.

 

П е р ш е  з а с і д а н н я – 4 лютого, 15 год 00 хв

 1. Вплив пандемії Сovid-19 на готельне господарство України.  Доц. Пандяк І.Г.
 2. Етапність студентського наукового дослідження в готельно-ресторанній сфері. Доц. Паньків Н.М.
 3. Наслідки спалаху Сovid-19 для індустрії гостинності України. Доц. Білоус С.В.
 4. Особливості розвитку та функціонування spa-індустрії в Україні.  Доц. Масюк Ю.О.
 5. Особливості проектування закладів готельно-ресторанного господарства в Карпатському регіоні. Доц. Гамкало М.З.
 6. Інноваційні підходи до розвитку готельного господарства України: екологізація готелів. Асист. Жук Ю.І.
 7. Оцінка бізнес-готелів Львівщини. Доц. Клапчук М.В.
 8. Індустрія ділової гостинності міста Львова: управління попитом.               Асист. Ганич Н.М.
 9. Підприємства ресторанного господарства України в умовах пандемії коронавірусу та прогнози на майбутнє. Асист. Гаталяк О.М.
 10. Сучасні проблеми розвитку релігійного туризму та паломництва у Львівській області. Асист. Завадовський Т.Б.
 11. Мілітарний (воєнний) туризм: проблематика термінології такласифікації. Доц. Каднічанський Д.А.
 12. Застосування маркетингових інструментів у діяльності готельно-ресторанних підприємств. Доц. Мандюк Н.Л.
 13. Інфраструктура у сфері обслуговування регіонів України. Доц. Філь М.І.
 14. Вплив туристичного ринку на економіку регіону та країни.  Асист. Біланюк О.П.
 15. Досвід використання криптовалют у сфері туризму.  Асист. Грицишин А.Т.

 

Д р у г е  з а с і д а н н я – 5 лютого, 10 год 00 хв

 1. Планування діяльності готельних мереж країн G7 та України.  Доц. Бордун О.Ю.
 2. Особливості функціонування курортних готелів міста Трускавець.  Доц. Безручко Л.С.
 3. Значення аналізу макроекономічних показників для успішного ведення готельно-ресторанного бізнесу. Доц. Пурська І.С.
 4. Проектування готельних комплексів і мотелів компанією АБ EURO.  Доц. Манько А.М.
 5. Маркетингові можливості готельних підприємств у період світової пандемії.  Асист. Ярмолович В.В.
 6. Рекреаційно-туристична діяльність національного природного парку “Білобережжя Святослава”. Доц. Стецький В.В.
 7. Готель як податковий агент щодо сплати туристичного збору.  Ст. викл. Благодир С.Ф.
 8. Функціонування центральних виконавчих органів з туризму в Україні. Доц. Монастирський В.Р.
 9. Управління якістю у ресторанному менеджменті. Доц. Романів П.М.
 10. Особливості професійної етики в індустрії гостинності. Доц. Красько А.Б.
 11. Оцінка сучасного стану управління професійним кар’єрним розвитком персоналу на підприємствах сфери гостинності. Доц. Кізима В.Л.
 12. Туристичний бренд як чинник формування позитивного іміджу України. Доц. Мункачій І.З.
 13. Кулінарні тренди Львова 2020. Ст. лаб. Гнатів Н.М.
 14. Сучасний стан і перспективи розвитку подієвого туризму в Україні.              Ст. лаб. Пшик О.М.

 

ПІДСЕКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Аудиторія 64, вул. П. Дорошенка, 41

 Керівник підсекції – проф. Шаблій О.І.

Секретар підсекції – доц. Гудзеляк І.І.

 

П е р ш е  з а с і д а н н я – 4 лютого, 15 год 00 хв

 1. Зміст і структура “Військово-геополітичного атласу України”.  Проф. Шаблій О.І.
 2. Культурно-географічні аспекти етнонімів “кримські татари” та“кримчаки”. Проф. Ровенчак І.І.
 3. Еволюція концепції геопросторової позиційності у поняттєво-термінному вимірі. Доц. Влах М.Р.
 4. Трансформація садибної забудови м. Львова (на прикладі району Козельники). Доц. Гудзеляк І.І.
 5. Суспільно-географічні особливості поширення пандемії COVID-19.             Доц. Івах Я.Є.
 6. Проблеми інтеграції України до ЄС. Доц. Кузик С.П.
 7. Суспільно-географічні аспекти розвитку центрів і зміни фінансових потоків у світі. Доц. Мамчур О.І.

 

Д р у г е  з а с і д а н н я – 5 лютого, 10 год 00 хв

 1. Військові витрати держав світу: географічні аспекти. Асист. ВандаІ.В.
 2. Військовий потенціал держав світу: геопросторовий аналіз.  Асист. Котик Л.І.
 3. Суспільно-географічні передумови розвитку й функціонування транспортно-логістичної інфраструктури регіону (на матеріалах Львівської області). Асп. Борсук Ю.В.
 4. Геопросторові особливості розвитку інститутів спільного інвестування як складової фінансової інфраструктури у Західному регіоні України.  Асп. Качмарик З.Р.
 5. Природний приріст та статево-вікова структура сільського населення України: регіональні тенденції взаємовпливів. Асп. Чайка (Дністрянська) І.М.

 

ПІДСЕКЦІЯ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ

 Аудиторія 41, вул. Дорошенка, 41

Керівник підсекції – проф. Лозинський Р.М.

Секретар підсекції – доц. Зубик А.І.

 

З а с і д а н н я – 4 лютого 15 год 00 хв

 1. Технології smart city в Україні. Проф. Лозинський Р.М.
 2. Заселення гірської місцевості Українських Карпат: основні етапи, напрями, етнокультурні наслідки. Проф. Дністрянський М.С.
 3. Назва “Україна” та “Козаки” на європейських географічних картах (XVI-XIX ст.). Доц. Байцар А.Л.
 4. Досвід адаптації простору у країнах Європи у контексті викликів пандемії Covid-19. Доц. Лабінська Г.М.
 5. Малі готелі на ринку готельних послуг міста Львова. Доц. Стецюк О.В.
 6. Сучасні зміни АТУ України в контексті впливу на статус і  ункції поселень. Доц. Склярська О.І.
 7. Історико-просторовий розвиток українсько-білоруського транскордонного регіону. Асп. Моргацький В.М.

  

ПІДСЕКЦІЯ РЕСУРСОЗНАВСТВА, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ ПРИРОДИ

 Аудиторія 63, вул. Дорошенка, 41

Керівник підсекції – доц. Рожко І.М.

Секретар підсекції – доц. Койнова І.Б.

 

З а с і д а н н я – 4 лютого, 15 год 00 хв

 1. Ландшафтні системи Ківерцівського національного природного парку “Цуманська Пуща”. Проф. Кукурудза С.І.
 2. Топоніміка сучасного Львова. Проф. Назарук М.М.
 3. Мікрокліматичні особливості локалітетутермо-кальцефільних видів на відслоненні “Біла скеля” Яворівського національного природного парку (ЯНПП). Доц. Сенчина Б.В.
 4. Стан утилізації ТПВ у Львівській області. Доц. Койнова І.Б.
 5. Особливості впливу будівельної індустрії на стан довкілля.  Доц. Перхач О.Р.
 6. Роль об’єднаних територільних громад у вирішенні природоохороних проблем (на прикладі Давидівської ОТГ). Доц. Блажко Н.Б.
 7. Ландшафтне різноманіття в контексті сталого розвитку та стратегічних завдань європейської екополітики. Доц. Теліш П.С.
 8. Рекреаційний потенціал полонин Українських Карпат. Зав. лаб. Зюзін С.Ю.
 9. Вплив харчової промисловості на довкілля Львівської області.  Асп. Галянта Л.А.
 10. До історії формування екологічного аудиту в Україні. Асп. Бота О.В.