Програма наукової звітної конференції географічного факультету за 2016 рік

03.02.2017 | 16:51

СЕКЦІЯ  ГЕОГРАФІЧНИХ  НАУК

 

Аудиторія – 26, вул. Дорошенка, 41

 

Керівник секції – доц. Біланюк В.І.

Секретар секції – доц. Рожко І.М.

 

П л е н а р н е   з а с і д а н н я – 7 лютого 2017 р., 10 год. 00 хв.

 

 1. Підсумки наукової роботи географічного факультету за 2016 р. Доц. Біланюк В.І.
 2. Організація і функціонування гірничопромислових геосистем.    Доц. Іванов Є.А.
 3. Ґрунти – енергія прогресу. Проф. Кирильчук А. А.
 4. Соціальні індикатори рівня життя населення Львівської області. Доц. Білецький М.І.
 5. Майбутні лісові ландшафти Українських Карпат. Доц. Круглов І.С..
 6. Оптимізація структури земельних угідь на ландшафтній основі. Доц. Кіптач Ф. Я.
 7. Відомі географи Олеського краю кінця ХІХ – початку ХХ століття. Доц. Стецюк О.В.
 8. Екологічний стан витоків Полтви та інших рік Львова Доц. Байрак Г.Р.
 9. Релігійний туризм і паломництво: основні поняття та структура. Доц.

Підсекція Географії України

 

Аудиторія – 41, вул. Дорошенка, 41

 

Керівник підсекції – проф. Лозинський Р.М.

Секретар підсекції – доц. Склярська О.І.

 

Перше  засідання – 7 лютого 2017 р., 15 год. 00 хв.

 

 1. Географія у навчальних закладах Львова до 1772 р. Проф. Лозинський Р. М.
 2. Політико-географічна ситуація в південних і східних макрорайонах України. Проф. Дністрянський М. С.
 3. Топонімічний спадок доби татарської експансії в Україні. Доц. Лабінська Г. М.
 4. Типи і підтипи ВМЛ в Українських Карпатах: ґенеза, морфологія і поширення. Доц. Байцар А. Л.
 5. Нові підходи до викладання шкільної географії у європейських країнах. Доц. Лаврук М. М.
 6. Особливості адміністративно-територіальних систем етнічно неоднорідних держав Західної Європи. Доц. Склярська О. І.
 7. Сучасна українська діаспора у США і Канаді. Асистент Зубик А. І.
 8. Географія впливу політичних партій України. Аспірант Козак Т. І.
 9. Середні міста України: загальні тенденції розміщення та проблеми соціально-економічного розвитку. Здобувач Брацьо О. В.
 10. Сучасні підходи до розуміння поняття «міська агломерація». Аспірант Дорощук О.Ю.

ПІДСЕКЦІЯ КОНСТРУКТИВНОЇ ГЕОГРАФІЇ,

ГЕОЕКОЛОГІЇ І КАРТОГРАФІЇ

 

Аудиторія – 67,  вул. Дорошенка, 41

 

Керівник підсекції – доц. Іванов Є. А.

Секретар підсекції – доц. Андрейчцк Ю.М.

 

П е р ш е     з а с і д а н н я –  7  лютого 2016р., 15 год. 00 хв.

 

 1. Чинники формування здоров’я дитячого населення м. Львова. Доц. Петровська М.А.
 2. Потенціал водних ресурсів Львівської області: використання та оптимізація.
 3. Доц. Курганевич Л.П.
 4. Ренатуралізація екологічно цінних заболочених угідь. Доц. Михнович А.В.
 5. Геоекологічні дослідження басейнових систем Верхнього Дністра. Доц.  Пилипович О.В.
 6. Глобальні мережі природоохоронних територій: історія розвитку та сучасний стан.Доц. Кричевська Д.А.
 7. Рекультивація та самовідновлення ландшафтних систем довкола Яворівської водойми. Зав. лаб. Клюйник В.В.

 

 

 

Д р у г е     з а с і д а н н я –   8  лютого 2016 р., 10 год. 00 хв.

 

 1. Засоби картографічного моделювання. Доц. Кравців С.С.
 2. Геоінформаційне моделювання басейнових систем Подільських приток р. Дністер. Доц. Андрейчук Ю.М.
 3. Методи геостатистики та машинного навчання у моделюванні структури кліматичних полів. Доц. Мкртчян О.С.
 4. Раціональне використання і охорона буроземів пралісів Українських Карпат. Доц. Войтків П.С.
 5. Вплив санітарно-епідеміологічної ситуації на здоров’я дитячого населення м. Львова. Асп. Стрілець І.О.
 6. Інженерно-геоморфологічна оцінка та прогноз зсувної небезпеки в межах долини р.Кам’янка. Інж. Кобелька М.В.
 7. Сучасний стан та перспективи розвитку екотуризму в північній частині Єврорегіону «Буг». Асп. Сулік Л.В.

 

 

 ПІДСЕКЦІЯ ГЕОМОРФОЛОГІЇ І ПАЛЕОГЕОГРАФІЇ

 

Аудиторія – 43, вул. Дорошенка, 41

 

Керівник підсекції – проф. Кравчук Я.С.

Секретар підсекції – доц. Байрак Г.Р.

 

П е р ш е   з а с і д а н н я  –  7 лютого, 15 год 00 хв.

 

 1. Стратиграфічна позиція межі палеомагнітних епох Брюнес-Матуяма в лесово-ґрунтовій серії заходу України. Проф. Богуцький А.Б., доц. Яциши А.М., доц. Дмитрук Р.Я., асист. Томенюк Р.М..
 2. Нові дані щодо особливостей поширення та літології дюн Волинського Полісся. Проф. Дубіс Л.Ф.
 3. Інженерно-геологічні властивості алювіальних відкладів м. Хмельницького. Доц. Колтун О.В.
 4. Палеогеографічні умови формування алювію сусідовицької тераси в розрізі Кулаківці (Заліщицьке Придністер’я). Доц. Яцишин А.М.
 5. Низькі тераси Стиру у межах Волинської височини. Доц. Гнатюк Р.М.
 6. Четвертинні відклади пензинського і парапольського прогинів (Карякське нагір’я). Доц. Іваник М.Б
 7. Морфотектоніка Кременецьких гір. Аспір. Бермес А.Р.

 

 

Д р у г е   з а с і д а н н я  –  8  лютого, 10 год 00 хв.

 

 1. Формування річкових долин південно-західних макросхилів Українських Карпат (басейн Тиси). Проф. Кравчук Я.С.
 2. Історія розвитку рельєфу Вулканічного пасма Українських Карпат. Доц. Хомин Я.Б.
 3. Національна, регіональна і локальна екологічні мережі: структура і ординація. Доц. Брусак В.П.
 4. Рельєфні ситуації і планувальні структури населених пунктів: теоретико-методичні аспекти. Доц. Горішний П.М.
 5. Геоморфологічна термінологія в системі шкільної географічної освіти. Ст. викл. Благодир С.Ф.
 6. Структура проектованого геотуристичного шляху “Дністерська геострада”. Інж. Шевчук О.М.
 7. Методика вивчення рельєфу за аерофотознімками високої роздільної здатності. Аспір. Лущик А.В.
 8. Геоморфологічна будова гірської частини басейну р. Бистриці Надвірнянської.. Аспір. Клапчук Т.В.

Підсекція економічної і соціальної географії

 

Аудиторія – 64, вул. П. Дорошенка, 41

 

Керівник підсекції — проф. Шаблій О. І.

Секретар підсекції — доц. Білецький М. І.

 

Перше засідання — 7 лютого 2016 р., 15 год. 00 хв.

 

 1. Сучасна структуризація суспільної географії. Проф. Шаблій О. І.
 2. Географічні підсумки проведення декомунізації поселень в Україні. Проф. Ровенчак І. І.
 3. Соціальні індикатори рівня життя населення Львівської області. Доц. Білецький М. І.
 4. До питання єдності змісту і мовної форми географічних образів. Доц. Влах М. М.
 5. Теоретичні основи навчального курсу “Військова географія”. Доц. Вісьтак О. І.
 6. Форми мінливості, як один з аспектів суспільно-географічного дослідження. Доц. Грицевич В. С.
 7. Демографічний потенціал Західного регіону України. Доц. Гудзеляк І. І.
 8. Військово-географічний аналіз конфігурації території і кордонів України. Доц. Івах Я. Є.
 9. Вплив інфраструктури на географію туризму. Доц. Кузик С. П.
 10. Суспільно-географічні аспекти світових інвестицій. Доц. Мамчур О. І.
 11. Урбанізація та історична спадщина – стажистка Чіараволо Б. (США, шт. Огайо)

 

 

Друге засідання – 8 лютого 2016 р., 10 год. 00 хв.

 

 1. Суспільно-географічні особливості Східного Розточчя: українська і польська частини. Асист. Ванда І. І.
 2. Роль природно-ресурсного потенціалу у трансформації господарського комплексу регіону (на матеріалах Львівської області). Асист. Котик Л. І.
 3. Актуальні суспільно-географічні аспекти економічної безпеки західного українського прикордоння – к. г. н. Смалійчук Г. В. Доц. Книш М. М.
 4. Природно-ресурсний потенціал регіону і національна безпека. Асп. Веклин О. Р.
 5. Суспільно-географічні проблеми прямого інвестування з України (на матеріалах Львівської області). Асп. Горовий О. В.
 6. Що таке гібридна війна: суспільно-географічні проблеми. Асп. Одлежук О. Б.
 7. Сутність трансформації системи розселення регіону (на прикладі Закарпатської області). Асп. Качайло М. М.
 8. Геологістична характеристика Західного регіону України. Асп. Сеньків М. І.
 9. Географо-релігійні особливості Західного регіону України. Асп Тимчук О. І.
 10. Економіко-математичне моделювання суспільно-географічних процесів. Асп. Чорний М. Б.

ПІДСЕКЦІЯ ТУРИЗМУ

 

Аудиторія – 113, вул. Дорошенка, 41

 

Керівник підсекції – проф. Мальська М.П.

Секретар підсекції – асист. Гаталяк О.М.

 

П е р ш е  з а с і д а н н я – 7 лютого 2016 р., 15 год. 00 хв.

 

 1. Проблеми формування та розвиток туристичного кластеру Проф. Мальська М. П.
 2. Економічні тренди туристичного господарства Львівської області. Проф. Шульц С.Л.
 3. Проблеми інвестиційного розвитку туристичного комплексу України. Проф. Кравців В.С.
 4. Сучасні тренди світової індустрії гостинності. Доц. Пандяк І.Г.
 5. Проблеми інноваційного розвитку рекреаційно-туристичного комплексу України Асист. Ярмолович В.В.
 6. Ресторанне господарство Львова: нові тенденції Асист. Гаталяк О.М.
 7. Організація замкового туризму у Закарпатській області Доц. Каднічанський Д.А.
 8. Державне управління туристичної галузі України Доц. Жук І.З.
9.      Теоретичні аспекти вдосконалення державного регулювання туризму Доц. Монастирський В.Р.
10.  Організації рекреаційно-курортної сфери Карпатського регіону Доц. Рутинський М.Й.
 1. Географічні передумови розвитку туризму на Розточчі. Доц. Паньків Н.М.

 

 

 

Д р у г е   з а с і д а н н я – 8 лютого 2016 р., 10 год. 00 хв.

 1. Туристична активність студентів ВУЗів Кракова та Львова. Доц. Бордун О.Ю.
 2. Розвиток екскурсійного туризму замками західного регіону України Асист. Завадовський Т.Б.
 3. Сучасний стан спелеотуризму на Поділлі. Доц. Ховалко А.Б.
 4. Формування механізмів інвестиційного забезпечення туристичної галузі України Асист. Дяків С.В.
 5. Туристичний потенціал високогір’я Карпат Доц. Гамкало М.З.
 6. Аналіз умов формування туристичного бренду Доц. Романів П.В.
 7. Складові політики просування туристичного продукту Доц. Мандюк Н.Л.
 8. Креативна концепція туристичної привабливості міста. Доц. Манько А.М.
 9. Теоретична сутність бізнес-туризму Доц. Пурська І.С.
 10. Урбанізація як чинник територіальної організації готельного господарства Львівської області. Асист. Ганич Н.М.
 11. Екотуристичний потенціал заповідників Карпат Ас. Рожак В.П.
 12. Оптимізація готельної інфраструктури Карпатського регіону Доц. Кізима В.Л.

 

 

ПІДСЕКЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ

 

Аудиторія – 47,  вул. Дорошенка, 41

 

Керівник підсекції – проф. Мельник А.В.

Секретар підсекції – доц. Шубер П.М.

 

П е р ш е     з а с і д а н н я  –   7 лютого 2016 р., 15 год. 00 хв.

 1. Геоекосистеми Кримських гір. Асп. Гапон С. В.
 2. Ландшафтна структура верхів’я басейну річки Лазещина в межах Чорногори. Проф. Мельник А.В., асп. Карабінюк М. М., асп. Яськів Б. В., студ 4 курсу Сеничак Д. І.
 3. Географо-краєзнавчі маршрути геоекосистемами Гриняв та Чивчин. Доц. Матвіїв В. П.
 4. Ландшафтно-созологічний аналіз Равського Розточчя. Зав. лаб. Савка Г. С.
 5. Оцінка точності цифрових моделей висот. Ас. Смалійчук А. Д.
 6. Созологія ландшафту як навчальна дисципліна. Доц. Шушняк В. М.
 7. Обгрунтування використання назв «Бескиди» і «Бещади». Доц. Яворський Б. І.
 8. Ландшафти басейну Чорної Тиси. Асп. Яськів Б. В.

 

Д р у г е     з а с і д а н н я  –   8 лютого 2016 р., 10 год. 00 хв.

 

 1. Лісопатологічна ситуація в природних територіальних комплексах Сколівських Бескид (на прикладі басейнк р. Рибник Майданський). Асист. Буряник О. О.
 2. Топотермічні особливості геокомплексів в околицях Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару. Асист. Булавенко І. Г.
 3. Сезонна динаміка температури грунту лісистого середньогір’я в околицях Чорногірського географічного стаціонару. Доц. Костів Л. Я
 4. Лінійна залежність температурних показників вертикального профілю геокомплексів полонини Пожижевської.  Інж. Мельник Ю. В.
 5. Топокліматичні особливості територій прилеглих до залізничних станцій по лінії Львів – Мукачево. Доц. Муха Б. П.
 6. Умови сходження лавин сніготанення в межах ландшафту Боржава. Асист. Тиханович Є. Є.
 7. Сезонні типи погод м. Львова: динаміка і прикладне значення. Доц. Шубер ПМ.

 

 ПІДСЕКЦІЯ РЕСУРСОЗНАВСТВА, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ТА ОХОРОНИ ПРИРОДИ

 

Аудиторія63, вул. П. Дорошенка, 41

 

Керівник підсекції – проф. Кукурудза С.І.

Секретар підсекції – доц. Койнова І. Б.

 

П е р ш е    з а с і д а н н я  –   7 лютого 2016 р., 15 год. 00 хв.

 

 1. Біогеографія як наука і навчальна дисципліна. Проф. Кукурудза С. І.
 2. Ревіталізація геопросторів м. Львова. Проф. Назарук М. М.
 3. Інноваційні підходи до оцінки органічної частини ґрунту (в контексті глобальних змін клімату). Проф. Гамкало З. Г.
 4. Можливості раціонального використання біотичних відходів. Доц. Койнова І. Б.
 5. Водно-болотні природні середовища Яворівського НПП: сучасний стан та проблеми збереження. Доц. Сенчина Б. В.

 

Д р у г е   з а с і д а н н я  –   8 лютого 2016 р., 10 год. 00 хв.

 

 1. Проблеми формуваня мережі туристичних шляхів в Україні. Доц. Рожко І. М.
 2. Вплив екологічної кризи на здоров’я людей в Україні. Доц. Перхач О.Р.
 3. Значення гірських регіональних ландшафтних парків Львівщини для організації рекреаційної діяльності. Ас. Теліш П. С.
 4. Екологічна реконструкція малих міст Львівської області як ефективний інструмент забезпечення їх сталого розвитку. Аспір. Жук Ю. І.
 5. Рекреаційний потенціал полонин Гринявських гір. Аспір. Зюзін С. Ю.

 

ПІДСЕКЦІЯ ґрунтознавства і географії ґрунтів

 

Аудиторія – 35, вул. Дорошенка, 41

 

Керівник секції – проф. Позняк С.П.

Секретар секції – доц. Наконечний Ю. І.

 

П е р ш е     з а с і д а н н я –   7 лютого 2016 р., 15 год. 00 хв.

 

 1. Аналіз досвіду Європейських країн у проведені моніторингу ґрунтового покриву. Проф. Позняк С. П.
 2. Дослідження проблеми кореляції ґрунтових класифікацій. Доц. Іванюк Г. С.
 3. Ґрунтові ресурси України. Проф. Паньків З. П.
 4. Термічна стійкість та деструкція ґрунтів. Доц. Бонішко О. С.
 5. Дистанційне зондування як один з важливих методів екологічних досліджень. Доц. Ямелинець Т. С.
 6. Ґрунти ботанічного саду ЛНУ імені Івана Франка. Доц. Телегуз О. Г.
 7. Ініціальне ґрунтотворення на різних карбонатних породах. Ас. Семащук Р. Б.

 

 

Д р у г е   з а с і д а н н я  –   8 лютого 2016 р., 10 год. 00 хв.

 

 1. Гранулометрична деградація ґрунтів. Проф. Гаськевич В. Г.
 2. Палеопедокомплекс розрізу Дубрівка Хирівської височини. Доц. Папіш І. Я.
 3. Типи діагностичних горизонтів в алювіальних ґрунтах. Доц. Наконечний Ю. І.
 4. Картографічне моделювання та типізація структури ґрунтового покриву Опілля (на прикладі ключової ділянки Городоцько-Щирецького фізико-географічного району). Асп. Федотіков М.В.
 5. Антропогенна трансформація гірсько-лучно-буроземних ґрунтів Українських Карпат. Асп. Баранник А.В.
 6. Історичні особливості дослідження ґрунтового покриву Пригорганського Передкарпаття. Асп. Малик С. З.