Проф. Мальська М.П. стала офіційним опонентом докторської дисертації у КНТЕУ

05.11.2020 | 14:05

Доктор економічних наук, професор Мальська Марта Пилипівна стала офіційним опонентом докторської дисертації Охріменко Алли Григорівни, доцента кафедри готельно-ресторанного бізнесу факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету. Захист докторської дисертації на тему «Управління національною туристичною системою України»на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством» відбувся 30 жовтня 2020 року об 11:00 у спеціалізованій вченій раді Д 26.055.01 Київського національного торговельно-економічного університету.