Про проведення зимової екзаменаційної сесії 2022/23 н.р. – наказ Ректора Львівського Університету

21.11.2022 | 14:25
  • п.1.1. Зимову екзаменаційну сесію  2022/23 нр. провести для 1, 2, 3, 4 курсів ОР “Бакалавр” в аудиторному форматі, та 1 курсу, 2 курсу (1,9 р.) ОР “Магістр” у змішаному (очно-дистанційному) форматі відповідно до затверджених розкладів.
  • п. 1.2. Підсумкову атестацію здобувачів вищої освіти для 2 курсу ОР “Магістр” організувати із застосуванням дистанційних технологій.