Презентація платформи для обрання вибіркових дисциплін

29.02.2020 | 12:00

Інформація про вибіркові дисципліни_ЛНУ

Дорогі студенти, повідомляємо, що 03 березня 2020 р. о 15.00 год. в Актовій залі Університету відбудеться презентація платформи для обрання студентами Вибіркових дисциплін.

У браузері потрібно набрати адресу dekanat.lnu.edu.ua, після цього студент повинен зайти в Особистий кабінет студента, внести Прізвище та № залікової книжки. Одразу після цього, студентові буде надано можливість змінити пароль на інший. Після ознайомлення потрібно обрати:

  •  студентам 1 курсу – одну вибіркову дисципліну з пропонованого переліку на 1 семестр та одну дисципліну на 2 семестр 2020/2021 навчального року;
  • студентами 2 курсу – одну вибіркову дисципліну з пропонованого переліку на 1 семестр та одну дисципліну на 2 семестр 2020/2021 навчального року.

Обсяг кожної вибіркової дисципліни становить 3 кредити, що включає 16 годин лекційних занять, 16 годин практичних та 58 годин відведених на самостійну роботу для денної форми навчання. Для заочної форми навчання обсяг вибіркової дисципліни становить 3 кредити, 6 годин лекційних занять, 4 годин практичних і 80 годин на самостійну роботу. Форма підсумкового контролю – залік у кожному семестрі.

Процедура вільного вибору дисципліни передбачає 2 етапи:

І хвиля реєстрації починається з 3 березня 2020 року та завершується 11 березня 2020 року;

ІІ хвиля реєстрації та комплектації груп стартує (за потреби) з 12.00 год 12 березня 2020 р. до 20 березня 2020 року.

Під час першої хвилі реєстрації студент може зайти в систему для перегляду стану комплектації груп та зміни/редагування свого вибору дисципліни.

Після завершення першої хвилі фіксуються дисципліни, для яких групи складають не менше 25-ти осіб, а верхня межа – 200 студентів. Студенти, що зареєструвалися на дисципліни, для яких не вдалося укомплектувати групи, у другій хвилі реєстрації отримують можливість вибрати дисципліни зі сформованих після першої хвилі.

Заяву на вивчення дисципліни вільного вибору студенти заповнюють та залишають в деканаті згідно зі списками електронної реєстрації. Заява зберігається в деканаті в особовій справі студента протягом усього терміну його навчання.

З моменту формування груп, вибіркова дисципліна стає для студента обов’язковою.

Джерело: https://www.lnu.edu.ua/