22 червня 2023 р. на географічному факультеті відбулася презентація  монографії Олександри Вісьтак-Посівнич (1969-2019) “Суспільно-географічні дослідження українських вчених Галичини у міжвоєнний період 1919-1939 рр.” 

27.06.2023 | 17:32

“Ця книга – лебедина пісня доцента кафедри економічної і соціальної географії Львівського університету … Олександри Іванівни Вісьтак-Посівнич. Пісня нескінчена..” – відзначено у передмові науковим редактором видання проф. Олег Шаблій у 2019 р.

На презентації виступив проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку Львівського університету доц. Володимир Качмар, який відзначив важливу роль історико-географічних досліджень для сучасної суспільної науки і географії. Декан географічного факультету доц. Володимир Біланюк наголосив на широкому колі персоналій науковців -географів С. Рудницького, Ю. Полянського, В. Огоновського, Олени Степанів та ін., чиї ідеї, гіпотези, праці висвітлені у монографії Олександри Вісьтак.

Рецензенти монографії доктори географічних наук, професори Валерій Руденко (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) та Юрій Кисельов (Уманський університет садівництва) відзначили наукову новизну видання, актуальність та особливості дослідження. Леся Іванівна відома своїми працями із історії української географії, політичної географії та геополітики, краєзнавства.

Про підготовку до видання монографії розповів упорядник монографії, кандидат історичних наук Микола Посівнич, подякував усім, хто допомагав у створенні цього видання, особливо працівникам кафедри економічної і соціальної географії

Присутні на презентації колеги – працівники географічного факультету, колеги з Тернополя, Чернівців, також учні Лесі Іванівни згадали та поділились спогадами про професійно-наукові віхи життя Лесі Іванівни Вісьтак, її відданість справі науки та освіти.

На презентації буди присутні близькі Лесі Іванівни – Сестра Оксана та Брат Василь, які подякували усім причетним до видання цієї праці.
Колишні учні та аспіранти Олександри Іванівни доц. Марія Лущик (Національний університет “Львівська Політехніка”) та Олег Веклин (Львівська міська рада) наголосили на особливому патріотичному вихованні студентів та загалом молоді на кафедрі економічної і соціальної географії, та наставництві і ролі у розвитку Геополітичного клубу студентів та аспірантів імені акад. С. Рудницького.

У передмові до монографії відзначено: «Монографія – смілива і критична, без дешевого захваляння. Вона написана із сучасних наукових позицій. Головний висновок: незважаючи на большевицько-репресивний російський режим на Сході і в Центрі України, географічне ядро землезнавчої науки у кінці двадцятих – першій половині тридцятих 30-х рр. ХХ ст. перемістилося у західну її частину (В. Кубійович, В. Огоновський, О. Степанів, В. Садовський та ін.). Це була по справжньому модерна всеукраїнська географія європейського штибу. Головним обʼєктом її дослідження стали Україна і її етно-, історико-географічні та історико-політичні землі» – науковий редактор проф. Олег Шаблій (1935-2023).