План роботи наукового семінару кафедри конструктивної географії і картографії на І семестр 2018/2019 н. р.

21.09.2018 | 14:32
Дата Час проведення, аудиторія Назва доповіді Доповідач
5 .09.18р.

 

 

5 .09.18р.

 

 

19.09.18р.

 

 

19.09.18р.

 

 

 

3 .10.18р.

 

 

 

3 .10.18р.

 

 

 

17.10.18р.

 

 

 

17 .10.18р.

 

 

 

7 .11.18р.

 

 

 

7 .11.18р.

 

 

 

21 .11.18р.

 

 

 

21 .11.18р

15.00, ауд.66

кафедра констр.

географ. і карт.

 

 

 

 

 

 

Чинники формування споживчої поведінки домогосподарств міста Львова

 

Управління водокористуванням в Україні: проблеми та шляхи оптимізації

 

Проблемні питання методики картографічних робіт

 

 

Дослідження термічних властивостей земної поверхні за змінами Landsat-8

 

 

Морфогенетичні особливості буроземів букових пралісів заповідних територій Українських Карпат (на прикладі Ужанського НПП)

 

Передумови формування сучасних ландшафтів межиріччя Західного Бугу, Рати і Солокії

 

 

Деформації русел гірських річок під впливом антропогенної діяльності

 

 

Екомережа Воловецького району Закарпатської області: структура та проблеми функціонування

 

 

Оцінка санітарно-епідемічної ситуації міста Львова

 

 

 

Структура річкових систем басейну Стривігору

 

 

 

Методи інженерно-геоморфологічного аналізу рельєфоутворюючих процесів

 

 

Атласне web-картографування басейнових систем

 

доц. Петровська М.А.

 

 

доц. Курганевич Л.П.

 

 

доц. Кравців С.С.

 

 

доц. Мкртчян О.С.

 

 

 

доц. Войтків П.С.

 

 

 

доц. Іванов Є.А.

 

 

 

доц. Пилипович О.В.

 

 

 

доц. Кричевська Д.А.

 

 

 

інж ІІ к.. Бухта І.О.

 

 

 

доц. Михнович А.В.

 

 

 

інж. Кобелька М.В.

 

 

 

доц. Андрейчук Ю.М.